FEF28692-42BA-4682-9B0E-65E763DEC86ECreated with sketchtool. 4A43540B-1C28-4962-B449-90034EEF854FCreated with sketchtool. ECB1BDDA-B786-43A8-9FD7-EF996945CDC3Created with sketchtool. A34FE477-3312-4769-9533-6DA7FC21017DCreated with sketchtool. A8D4AAF0-673E-4A2F-B61C-C1980AAC8A34Created with sketchtool. D5F0A2A9-4853-4DB9-ABD8-38F5996859A6Created with sketchtool. F917CBD0-2B6C-4C4E-9DF1-3895D38C8D89Created with sketchtool. D9365696-F1DB-4850-8EF2-6179F2630B7CCreated with sketchtool. 174747ED-260B-46D5-92F9-65FEC16A2F11Created with sketchtool. arrow-down arrow-left arrow-right bflogo-201511bigfish breadcrumbarrow DFDF6064-34C9-494C-8E56-0F41EB688F25Created with sketchtool. circle-arrow 1CDE6570-4337-40E3-A28F-C3166B3846E2Created with sketchtool. facebook Asset 2galeria h3-lines hc-logo-single-line hc-uszt hc-youtube 3B913900-D411-429E-A722-318666A8E5AACreated with sketchtool. 8B3AE5D7-E6A3-4987-8BEC-4D572F313104Created with sketchtool. 7808A7A5-E6AD-4C8A-B1B6-A3F98AC1F75ECreated with sketchtool. 46CBBF29-A1C4-4965-A148-337FF4570255Created with sketchtool. FAE763BD-87CE-4522-9744-4D9075EA9E98Created with sketchtool. 65AE8A86-E4EA-452B-B1FF-B5C685074060Created with sketchtool. 6C297B72-A6FA-4095-B60A-FB7DE5828F6FCreated with sketchtool. 01662BE8-1806-44E7-B8B5-D04BDD6D68B8Created with sketchtool. E57EA7B1-8259-49E6-926E-247D00371D93Created with sketchtool. DA5BF16E-6084-439D-8902-508F1A86A98CCreated with sketchtool. CD7DAAC9-C179-4130-9DB4-042921B45398Created with sketchtool. 16E3D454-B10C-49D7-9E87-F8BA4A58F1E2Created with sketchtool. B9480AF0-7763-4A42-AC5C-CA335ED5B8FDCreated with sketchtool. 265DB14E-7E73-4CC1-8EE2-5A9EEEFF017ACreated with sketchtool. 6FBF28E8-96ED-4564-A582-A65BBBC88DD2Created with sketchtool. 13C05BE2-42CF-4E50-903F-A36816270AFFCreated with sketchtool. image-lines-small image-lines instagramkepnagyitas linkedin logo-slogan logo_sq magyarbrands MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. 8C5A43CE-6930-48C1-AB1F-0872853A45ABCreated with sketchtool. 0599D005-5CA0-4EE3-A544-3403AF4E3EFBCreated with sketchtool. E8F959BC-AD47-4EB6-BC63-7E271D82829ECreated with sketchtool. pager-arrow-left pager-arrow-right Fill 3Created with Sketch. pilot-pipe B06AF457-4BBA-4052-A42C-E636CE7D0DD3Created with sketchtool. search-thin search small-arrow-down-grey small-arrow-down-white small-arrow-down

Mydronespace Adatkezelés

TÁJÉKOZTATÁS

SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL A MYDRONESPACE MOBILALKALMAZÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN


I.    Tájékoztatjuk, hogy a mydronespace mobilalkalmazás használata felhasználói fiók létrehozásával lehetséges, személyes adatainak megadásával. A regisztrációkor történő egyszeri adatátadás a GoodID digitális irattárca alkalmazás segítségével történik. A regisztrációt követően a GoodID mobilalkalmazástól függetlenül használhatja a mydronespace mobilalkalmazást. A HungaroControl Zrt. által rögzített személyes adatok kezelése az alábbiak szerint történik:

1.    Az adatkezelő által kezelt adatok köre: 

a)    Születési név,
b)    házassági név, 
c)    lakcím,
d)    születési hely és idő, 
e)    e-mail cím,
f)    mobil telefonszám,
g)    személyi azonosító okmány – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó – felületének képe, 
h)    útlevél adatoldalának képe, 
i)    pilóta képesítés azonosítója;

2. Az érintettek köre: 

A mydronespace mobilalkalmazást használó, magyarországi drónfelhasználó személyek;

3. Az adatkezelő: 

HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35., honlap: www.hungarocontrol.hu, e-mail: szemelyesadat@hungarocontrol.hu); 

4. Az adatok forrása: 

Az érintett személy, a felhasználói fiókjának létrehozásával; 
illetve az 1. i) pont alatti adat esetében a mydronespace mobilalkalmazás használata során;

5. Az adatkezelés célja: 

a)    Az 1. a)-h) pont alatti adatok tekintetében 
a.    A légtér jogszerű használatának biztosítása; 
b.    A jogszerű légtérhasználat ellenőrzésének elősegítése, valamint,
c.    A rendvédelmi feladatot, nemzetbiztonsági feladatot, bűnmegelőzési feladatot ellátó, nyomozó hatósági jogkört gyakorló szerv, a terrorizmust elhárító szerv, a légiközlekedési hatóság, továbbá a bíróság részére történő adatszolgáltatási (adattovábbítási) tevékenység teljesítése;
b)     Az 1. i) pont tekintetében a légtér jogszerű használatával kapcsolatos hatósági ellenőrzés elősegítése;

6. Az adatkezelés jogalapja

a)    Az 5. a) pont esetében: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. § (8)-(9) bekezdéseiben meghatározott jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján;
b)    Az 5. b) pont esetében: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján;

7. Az adatkezelés módja: 

a)    Az adatok gyűjtése és felhasználása: távoli pilóták azonosítása és nyilvántartásba vétele során;
b)    Az adatok tárolása: a Társaság által üzemeltetett szerver platform infrastruktúrában (privát felhőben) történik, melyhez kizárólag a HungaroControl azon munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel, akiknek az adatok kezelése a munkaköri feladataikhoz feltétlenül szükséges;
c)    Az adatok továbbítása: 
ca) rendvédelmi feladatot, nemzetbiztonsági feladatot, bűnmegelőzési feladatot ellátó, nyomozó hatósági jogkört gyakorló szerv, a terrorizmust elhárító szerv, a légiközlekedési hatóság, továbbá a bíróság részére, az adatállományból közvetlen hozzáférés biztosításával vagy eseti megkeresés alapján, az adatkezelés céljának megjelölésével történő adatigényléssel a légtér jogszerű használatának biztosítása és a jogszerű légtérhasználat ellenőrzésének elősegítése, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. § (8)-(9) bekezdése alapján,
cb) az adatfeldolgozók és alvállalkozóik részére, a 9. pontban foglaltak szerint;
d)    Az adatok törlése: elektronikus módon, a 8. pontban meghatározott időtartamot követően;

8. Adatkezelés időtartama: 

a)    A mydronespace mobil alkalmazást használó személy felhasználói fiókja érvényességi idejének végétől számított 60 napig. (A felhasználói fiók érvényességi ideje 13 hónap, amennyiben a felhasználó a fiókját nem hosszabbítja meg, illetőleg nem kéri annak törlését a megadott időtartamon belül.)
b)    A pilóta képesítés azonosítójára vonatkozó személyes adat esetében a 8. a) pontban meghatározott időtartam, kivéve, ha a mydronespace mobil alkalmazást használó személy hozzájárulását ezt megelőzően visszavonta;

9. Adatfeldolgozó: 

A.    A HungaroControl a mydronespace üzemeltetése során a felhasználói fiók létrehozásához az ID&Trust Kft.-t veszi igénybe adatfeldolgozóként. A mydronespace felhasználói fiók létrehozásához megadott személyes adatok kapcsán - az 1. a)-h) pontok tekintetében – a GoodID mobilalkalmazás üzemeltetője, az ID&Trust Kft. (székhely: 1117 Budapest, Infopark, Gábor Dénes utca 2/D. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-710179, e-mail: privacy@goodid.net, honlap: https://www.idandtrust.com/ ,  https://goodid.net/hu/digitalis-irattarca/). 
A GoodID mobilalkalmazás adatvédelmi tájékoztatója (https://goodid.net/docs/privacy) tartalmaz további részleteket az az ID&TRUST Kft. tevékenységéről és az általa igénybe vett további közreműködőkről. 

A GoodID alkalmazás használattal összefüggésben történő, de
a mydronespace alkalmazás használatával nem kapcsolatos adatkezelés
tekintetében az ID&Trust Kft. adatkezelőnek minősül. Ezen adatkezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatója elérhető a GoodID mobilalkalmazásban.

B.    A mydronespace mobilalkalmazás karbantartását, valamint hibajavítást az adatkezelő szerződéses partnere, a R-SYS s.r.o. (Cím: Rybárska, 7389 911 01 TRENČÍN SLOVAK REPUBLIC, Honlap: https://r-sys.eu/, E-mail: info@r-sys.sk) végzi. 


II.    Adatbiztonsági intézkedések

Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatokat a HungaroControl Zrt. bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a HungaroControl azon munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel, akiknek az adatok kezelése a munkaköri feladataikhoz feltétlenül szükséges. Az adatokat a HungaroControl Zrt. az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül - a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével - harmadik személy részére nem adja át. 

Tájékoztatjuk, hogy a mobilalkalmazás használata során rögzített adatok tárolása a Társaság által üzemeltetett szerver platform infrastruktúrában (privát felhőben) történik. A személyes adatok kezelése során a Társaság - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatfeldolgozási folyamatok esetén.

III.    Jogok és jogorvoslati lehetőségek

1.    Tájékoztatjuk, hogy a mydronespace mobilalkalmazás használatának nem feltétele az 5. b) pontban meghatározott adatkezeléshez történő hozzájárulás. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2.    Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérnie, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat a HungaroControl Zrt. az Ön rendelkezésére bocsássa. A személyes adatokról másolatot kérhet, amennyiben a másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért a HungaroControl Zrt. adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. 

3.    Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak pontosítását, helyesbítését, vagy azok kiegészítését az Ön nyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak. 

4.    Tájékoztatjuk, hogy kérelmére a HungaroControl Zrt. korlátozza az adatkezelést, amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri, valamint, ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. Amennyiben a HungaroControl Zrt. feloldja az adatkezelés korlátozását, úgy arról Önt előzetesen tájékoztatja. 

5.    Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, kérelmére az adatkezelő személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja, vagy azokat – amennyiben ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelőnek továbbítja, illetve biztosítja részére a továbbítást. 

6.    Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Zrt., vagy adatfeldolgozója a kezelt személyes adatot az Ön kérésére törli, ha: 
a)    kezelése jogellenes; 
b)    visszavonja hozzájárulását;
c)    az adatkezelés célja megszűnt, vagy a cél eléréséhez az adatok további kezelése nem szükséges; 
d)    az adatok tárolásának jogszabály általi megengedett ideje lejárt; 
e)    az adatok törlését jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendelte. 

7.    Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet. 

8.    A HungaroControl Zrt. az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy – ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti. 

9.    Amennyiben Ön adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be, amelynek nem az az oka, hogy a HungaroControl Zrt. mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése, vagy korlátozása szükséges, a HungaroControl Zrt. kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségeinek megtérítését. 

10.    Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per - választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 


IV.    Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Adatvédelmi Tisztviselője: dr. Fazekas Anikó (+36-30-851-2515, dpo@hungarocontrol.hu).