FEF28692-42BA-4682-9B0E-65E763DEC86ECreated with sketchtool. 4A43540B-1C28-4962-B449-90034EEF854FCreated with sketchtool. ECB1BDDA-B786-43A8-9FD7-EF996945CDC3Created with sketchtool. A34FE477-3312-4769-9533-6DA7FC21017DCreated with sketchtool. A8D4AAF0-673E-4A2F-B61C-C1980AAC8A34Created with sketchtool. D5F0A2A9-4853-4DB9-ABD8-38F5996859A6Created with sketchtool. F917CBD0-2B6C-4C4E-9DF1-3895D38C8D89Created with sketchtool. D9365696-F1DB-4850-8EF2-6179F2630B7CCreated with sketchtool. 174747ED-260B-46D5-92F9-65FEC16A2F11Created with sketchtool. arrow-down arrow-left arrow-right bflogo-201511bigfish breadcrumbarrow DFDF6064-34C9-494C-8E56-0F41EB688F25Created with sketchtool. circle-arrow 1CDE6570-4337-40E3-A28F-C3166B3846E2Created with sketchtool. facebook Asset 2galeria h3-lines hc-logo-single-line hc-uszt hc-youtube 3B913900-D411-429E-A722-318666A8E5AACreated with sketchtool. 8B3AE5D7-E6A3-4987-8BEC-4D572F313104Created with sketchtool. 7808A7A5-E6AD-4C8A-B1B6-A3F98AC1F75ECreated with sketchtool. 46CBBF29-A1C4-4965-A148-337FF4570255Created with sketchtool. FAE763BD-87CE-4522-9744-4D9075EA9E98Created with sketchtool. 65AE8A86-E4EA-452B-B1FF-B5C685074060Created with sketchtool. 6C297B72-A6FA-4095-B60A-FB7DE5828F6FCreated with sketchtool. 01662BE8-1806-44E7-B8B5-D04BDD6D68B8Created with sketchtool. E57EA7B1-8259-49E6-926E-247D00371D93Created with sketchtool. DA5BF16E-6084-439D-8902-508F1A86A98CCreated with sketchtool. CD7DAAC9-C179-4130-9DB4-042921B45398Created with sketchtool. 16E3D454-B10C-49D7-9E87-F8BA4A58F1E2Created with sketchtool. B9480AF0-7763-4A42-AC5C-CA335ED5B8FDCreated with sketchtool. 265DB14E-7E73-4CC1-8EE2-5A9EEEFF017ACreated with sketchtool. 6FBF28E8-96ED-4564-A582-A65BBBC88DD2Created with sketchtool. 13C05BE2-42CF-4E50-903F-A36816270AFFCreated with sketchtool. image-lines-small image-lines instagramkepnagyitas linkedin logo-slogan logo_sq magyarbrands MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. 8C5A43CE-6930-48C1-AB1F-0872853A45ABCreated with sketchtool. 0599D005-5CA0-4EE3-A544-3403AF4E3EFBCreated with sketchtool. E8F959BC-AD47-4EB6-BC63-7E271D82829ECreated with sketchtool. pager-arrow-left pager-arrow-right Fill 3Created with Sketch. pilot-pipe B06AF457-4BBA-4052-A42C-E636CE7D0DD3Created with sketchtool. search-thin search small-arrow-down-grey small-arrow-down-white small-arrow-down

Miben segíthetünk?

Gyakran ismételt kérdések
Milyen jogszabályok vonatkoznak közvetlenül a drónokra?
 • A pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló, 2019. május 24-i 2019/947/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
 • A pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról szóló, 2019. március 12-i 2019/945/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
 • A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 •  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet,
 • A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet,
 • A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet,
 • A távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, valamint a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 6/2021. (II.5.) ITM rendelet.
Mi minősül pilóta nélküli légijárműnek?

Minden olyan légijármű pilóta nélküli légijárműnek (unmanned aircraft, UA) minősül, amely a fedélzetén tartózkodó pilóta nélkül üzemel vagy amelyet ilyen üzemmódra terveztek, és amely önálló vagy távirányítással történő üzemelésre képes.

Ez a meghatározás magában foglal minden olyan légijárművet, amelynek a fedélzetén nem tartózkodik pilóta, beleértve a rádióvezérelt modellrepülőket (kisebb hajtóművel rendelkező, rögzített szárnyú repülők, helikopterek, vitorlázók), függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e rögzítésre alkalmas kamerával vagy más szenzorral.

A vonatkozó jogszabályok a drónra, annak rendszerére és további berendezésére egységesen a pilóta nélküli légijármű-rendszer (unmanned aircraft system, UAS) fogalmát használja. A pilóta nélküli légi jármű-rendszer (UAS) áll a pilóta nélküli légi járműből (drónból), a földi irányítóállomásból (pl. GCS, RC, RPS), a légijármű irányításához szükséges rádiókapcsolatból (megjegyzés: és/vagy az ezt biztosító antennarendszerből) és magából az irányítást végző személyzetből (pl. távoli pilóta).

Az RPAS (Remotey Piloted Aircraft Systems) az UAS egyik alkategóriája. Az UAS fogalma magában foglalja mind az RPAS-t, mind a teljesen autonóm UAS-t. Az autonóm művelet egy olyan művelet, amely során a pilóta nélküli légijármű a távoli pilóta beavatkozási lehetősége nélkül működik.

Kell tanúsíttatni a drónomat?

A drón kialakítását, gyártását és karbantartását abban az esetben kell tanúsíttatani, ha a drón megfelel az alábbi feltételek bármelyikének: 

 1. egy jellemző mérete eléri vagy meghaladja a 3 métert, valamint embertömegfeletti üzembentartásra tervezték; 
 2. személyek szállítására tervezték; 
 3. veszélyes áruk szállítására tervezték, és baleset esetén a harmadik feleket fenyegető kockázat csökkentése érdekében kialakításának rendkívül ellenállónak kell lennie; 
 4. speciális kategóriában való használatra tervezték, és a 2019/947/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikkében foglalt operatív kockázatértékelést követően a légiközlekedési hatóság által kiadott műveleti engedély úgy ítéli, hogy a drón tanúsítása nélkül nem mérsékelhető megfelelően az üzembentartással járó kockázat.
Mit jelent a hasznos teher (payload)?

A hasznos teher olyan műszer, mechanizmus, berendezés, alkatrész, készülék, tartozék vagy kiegészítő, beleértve a kommunikációs berendezéseket is, amelyet a légijárműbe szerelnek be vagy azon rögzítenek, de nem a repülésben lévő drón működtetéséhez vagy repülésének irányításához használnak vagy szándékoznak használni, és amely nem a törzs, a hajtómű és a légcsavar alkatrésze.

Mi a közvetlen távoli azonosítás?

A műveleteket végző drónokkal kapcsolatos információk – többek között a jelölés – helyi közvetítését biztosító rendszer, melynek célja, hogy a szóban forgó információk a pilóta nélküli légijárművekhez való fizikai hozzáférés nélkül is elérhetők legyenek.

Mi az a követési üzemmód?

A drón olyan üzemmódja, amelyben a pilóta nélküli légijármű előre meghatározott távolságban folyamatosan képes követni a távoli pilótát.

Mit jelent a maximális felszálló tömeg?

A drónnak a gyártó vagy az összeszerelő által meghatározott maximális tömege, beleértve a hasznos teher (payload) és a tüzelőanyag tömegét is, amely mellett a pilóta nélküli légijármű üzemeltethető.

Szükség van biztosításra?

Igen, a pilóta nélküli légijármű üzemetetéséhez 250 g maximális felszálló tömeg felett kell felelősségbiztosítással rendelkezni. Egy pilóta nélküli légijármű meghibásodása, szabálytalan üzemeltetése akár súlyos károkat is okozhat vagyontárgyakban, épületekben, vezetékekben, de veszélyt jelenthet az életre, testi épségre és egészségre is. Tekintettel erre, a pilóta nélküli légijármű üzemben tartása – harmadik személynek okozott kár megtérítése céljából – felelősségbiztosítási fedezet fennállása esetén végezhető. Az összeghatárokat a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet határozza meg.

Nyilvántartásba kell vetetnem a drónomat?

Igen.  Magyarországon súlyhatártól (maximális felszálló tömegtől) függetlenül – a pilóta nélküli játék légijárművek kivételével – minden pilóta nélküli légijárművet nyilvántartásba kell venni. A pilóta nélküli légijárművekről a légiközlekedési hatóság vezet nyilvántartást.

Mi az a CE jelölés a drónomon?

A CE-jelölés egy olyan jelölés, amellyel a gyártó jelzi, hogy a termék megfelel a jelölés feltüntetését előíró uniós harmonizációs jogszabályban rögzített követelményeknek. A CE-jelölés mellett a gyártók a drónokat egy osztályazonosító címkével is ellátják (C0-C6).

Mi a különbség az autonóm és az automata drón között?

Az autonóm drón akár mesterséges intelligencia révén is képes a távoli pilóta beavatkozása nélkül biztonságosan repülni, előre nem látható és kiszámíthatatlan vészhelyzetekkel megküzdeni. 

Ez a működés nagyban különbözik az automata működéstől, amely esetében a művelet megkezdése előtt beprogramozott repülési útvonal mentén hajtja végre a drón a repülést. Az ilyen típusú eszközöknél elengedhetetlen, hogy egy váratlan esemény esetén képes legyen a távoli pilóta beavatkozni, mivel ezek a drónok az ilyen típusú eseményekre nincsenek felkészítve.

Saját építésű drónommal végrehajthatok nyílt kategóriába tartozó műveletet?

Igen, saját építésű drónokkal a maximális felszálló tömeg függvényében végrehajtható nyílt vagy speciális kategóriába tartozó művelet. Saját építésű drónnal nyílt kategóriába tartozó művelet két alkategóriában hajtható végre– az adott alkategóriára vonatkozó további előírások figyelembevételével –:

 • A1 alkategóriában, amennyiben a saját építésű drón a hasznos terhet is beleszámítva 250 g-nál kisebb maximális felszállótömeggel és 19 m/s-nál kisebb maximális üzemi sebességgel rendelkezik; vagy
 • A3 alkategóriában, amennyiben a saját építésű pilóta nélküli légijármű a hasznos terhet is beleszámítva 25 kg-nál kisebb maximális felszállótömeggel rendelkezik.

Jogszabályi hivatkozás: A BIZOTTSÁG (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet mellékletének, „A. rész”-ben szereplő UAS.OPEN.020 (5) (a) és UAS OPEAN.040 (4)(a) pontja

Milyen drón minősül játéknak?

Pilóta nélküli játék légijármű a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i (EK) 2009/48 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján játéknak minősülő és 120 g maximális felszálló tömeget el nem érő, adatrögzítő eszközzel fel nem szerelt drón, amely a távoli pilótától 100 méternél nagyobb távolságra eltávolodni nem képes.

Hogyan kategorizálhatók a drónok a jogszabályok alapján?

A pilóta nélküli légijárművek alapvetően négy csoportba oszthatók:

 • CE-jelöléssel és drón osztályazonosító címkével ellátott drónok (C0-C6)
 • CE-jelöléssel rendelkező, de drón osztályazonosító címkével nem ellátott drónok
 • saját építésű drónok
 • légijármű-modellek