FEF28692-42BA-4682-9B0E-65E763DEC86ECreated with sketchtool. 4A43540B-1C28-4962-B449-90034EEF854FCreated with sketchtool. ECB1BDDA-B786-43A8-9FD7-EF996945CDC3Created with sketchtool. A34FE477-3312-4769-9533-6DA7FC21017DCreated with sketchtool. A8D4AAF0-673E-4A2F-B61C-C1980AAC8A34Created with sketchtool. D5F0A2A9-4853-4DB9-ABD8-38F5996859A6Created with sketchtool. F917CBD0-2B6C-4C4E-9DF1-3895D38C8D89Created with sketchtool. D9365696-F1DB-4850-8EF2-6179F2630B7CCreated with sketchtool. 174747ED-260B-46D5-92F9-65FEC16A2F11Created with sketchtool. arrow-down arrow-left arrow-right bflogo-201511bigfish breadcrumbarrow DFDF6064-34C9-494C-8E56-0F41EB688F25Created with sketchtool. circle-arrow 1CDE6570-4337-40E3-A28F-C3166B3846E2Created with sketchtool. facebook Asset 2galeria h3-lines hc-logo-single-line hc-uszt hc-youtube 3B913900-D411-429E-A722-318666A8E5AACreated with sketchtool. 8B3AE5D7-E6A3-4987-8BEC-4D572F313104Created with sketchtool. 7808A7A5-E6AD-4C8A-B1B6-A3F98AC1F75ECreated with sketchtool. 46CBBF29-A1C4-4965-A148-337FF4570255Created with sketchtool. FAE763BD-87CE-4522-9744-4D9075EA9E98Created with sketchtool. 65AE8A86-E4EA-452B-B1FF-B5C685074060Created with sketchtool. 6C297B72-A6FA-4095-B60A-FB7DE5828F6FCreated with sketchtool. 01662BE8-1806-44E7-B8B5-D04BDD6D68B8Created with sketchtool. E57EA7B1-8259-49E6-926E-247D00371D93Created with sketchtool. DA5BF16E-6084-439D-8902-508F1A86A98CCreated with sketchtool. CD7DAAC9-C179-4130-9DB4-042921B45398Created with sketchtool. 16E3D454-B10C-49D7-9E87-F8BA4A58F1E2Created with sketchtool. B9480AF0-7763-4A42-AC5C-CA335ED5B8FDCreated with sketchtool. 265DB14E-7E73-4CC1-8EE2-5A9EEEFF017ACreated with sketchtool. 6FBF28E8-96ED-4564-A582-A65BBBC88DD2Created with sketchtool. 13C05BE2-42CF-4E50-903F-A36816270AFFCreated with sketchtool. image-lines-small image-lines instagramkepnagyitas linkedin logo-slogan logo_sq magyarbrands MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. 8C5A43CE-6930-48C1-AB1F-0872853A45ABCreated with sketchtool. 0599D005-5CA0-4EE3-A544-3403AF4E3EFBCreated with sketchtool. E8F959BC-AD47-4EB6-BC63-7E271D82829ECreated with sketchtool. pager-arrow-left pager-arrow-right Fill 3Created with Sketch. pilot-pipe B06AF457-4BBA-4052-A42C-E636CE7D0DD3Created with sketchtool. search-thin search small-arrow-down-grey small-arrow-down-white small-arrow-down

Miben segíthetünk?

Gyakran ismételt kérdések
Egy repüléssel érintett területen, ugyanazon távoli pilóta több drónnal is végezhet műveletet?

A távoli pilóta egyidőben kizárólag egy drónnal hajthat végre nyílt kategóriába tartozó műveletet. Amennyiben a távoli pilóta egyidőben több drónnal hajtana végre műveletet, azt csak speciális kategóriában teheti meg, a légiközlekedési hatóság műveleti engedélyében foglalt követelményeknek megfelelően.

Milyen magasságig végezhetek műveletet nyílt kategóriában a drónommal?

Repülés közben a drónt a földfelszín legközelebbi pontjától számított 120 méteren belül kell tartani, kivéve, ha az adott területen, a vonatkozó magyar jogszabály további korlátozásokat ír elő (például Budapest CTR-ben az LHBP No Drone Zone-n kívül a maximális repülési magasság 40 méter).

Amennyiben a pilóta nélküli légijármű egy 105 méternél magasabb mesterséges akadálytól vízszintesen mérve legfeljebb 50 méteres távolságra repül, akkor az akadályért felelős szerv kérésére a művelet magassága az akadály magasságától számított legfeljebb 15 méterrel megnövelhető.

Amennyiben a műveletet dombos környezetben hajtanánk végre, a drón repülési magasságát úgy kell meghatározni a repülés tervezése során, hogy a drón a teljes repülése során legfeljebb a föld felszínének hozzá legközelebb eső pontjától számított 120 méteren belül tartózkodjon. 
Ez alól a vonatkozó jogszabály szerint kivételt képeznek a pilóta nélküli vitorlázó repülőgépek.

Lakott terület felett repülhetek drónnal?

Pilóta nélküli légijárművel, lakott terület felett végrehajtott repüléshez eseti légtér kijelölése szükséges. Ez az előírás a pilóta nélküli játék légijárművekre nem vonatkozik. 

FONTOS! Lakott terület felett, a vonatkozó szabályok szerint aktivált eseti légtérben végrehajtott művelet esetén az eseti légtér jogosultjaként a távoli pilótának 2021. július 31-ig nem kell bejelölnie az aktivált légteret a mydronespace mobilalkalmazásban.

Éjszaka és rossz látási viszonyok között végrehajthatok nyílt kategóriába tartozó műveletet?

Igen, lehet végrehajtani műveletet, amennyiben a távoli pilóta a művelethez tartozó feltételeket betartja (például folyamatos vizuális kapcsolat, 120 méteres maximális repülési magasság), valamint gondoskodik arról, hogy a drónon zöld villogó fény be legyen kapcsolva.

Kit nevezünk légtér-megfigyelőnek?

A légtérmegfigyelő az a személy, aki a légtérben fellépő esetleges veszélyek észlelése céljából azon légtér segédeszköz nélküli vizuális megfigyelése révén segíti a távoli pilótát, amelyben a drón repül.

Kit nevezünk drón-megfigyelőnek?

Drón-megfigyelő az a személy, aki a drón segédeszköz nélküli vizuális megfigyelése révén segíti a távoli pilótát a drón látástávolságon belül (VLOS-ban) tartásában és a repülés biztonságos végrehajtásában.

Végezhetek nyílt kategóriában műveletet FPV-vel (First person view)?

A nyílt kategóriába tartozó műveleteknél  a távoli pilóta számára lehetőség van arra, hogy a repülést végrehajthassa folyamatos közvetlen vizuális kapcsolatot nélkül is, feltéve, ha a távoli pilóta munkáját további egy személy segíti, úgynevezett drón-megfigyelő. 

A drón-megfigyelő a pilóta nélküli légijármű segédeszköz nélküli vizuális megfigyelése révén segíti a távoli pilótát a repülés biztonságos végrehajtásában. A távoli pilóta és a drón-megfigyelő között egyértelmű és hatékony kommunikációt kell kialakítani.

Mit jelent az engedélyköteles kategóriájú művelet?

Olyan műveletek, amelyek egyenértékű kockázatot jelentenek a fedélzeten pilótával rendelkező légijárművekkel végzett műveletek kockázatával. Az „engedélyköteles” kategóriába tartozó műveletek végzésének feltétele a pilóta nélküli légijármű és az üzembentartó tanúsítása és adott esetben a távoli pilóta engedélyezése.

További információkat a légiközlekedési hatóságnál lehet megtudni.

Mit jelent a speciális kategóriájú művelet?

Olyan magasabb kockázatú műveletek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek esetében a 2019/947/EU rendeletben meghatározott „nyílt” kategóriára vonatkozó feltételek legalább egyike nem teljesül. A „speciális” kategóriában végzett műveletekhez valamilyen szintű a légiközlekedési hatóság általi eljárás szükséges.  Ez lehet művelet engedély vagy standard forgatókönyv szerinti drón üzembentartói nyilatkozat.

További információkat a légiközlekedési hatóságnál lehet megtudni.

Mit nevezünk embertömegnek?

Az embertömegnek azt az összejövetelt tekintjük, ahol a résztvevők sűrű elhelyezkedése miatt az egyének korlátozottak mozgásukban.

Ezt a fogalmat tehát nem adott rendezvény vagy eseményen részt vevő emberek száma határozza meg, hanem a személyek számára rendelkezésre álló mozgástér.

Amennyiben egy rendezvényen az adott embercsoport annyira sűrűn helyezkedik el, hogy pilóta nélküli légijárművel kapcsolatos váratlan esemény elkerülésére az embereknek csak korlátozott mozgási lehetőség áll rendelkezésre, akkor nevezzük az adott embercsoportot embertömegnek.

Ezek alapján embertömeget alkothatnak például (a teljesség igénye nélkül): a sport, kulturális, vallási vagy politikai eseményeken résztvevők.

Kit nevezünk külső személynek?

A 2019/947/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján külső személynek az a személy minősül, aki nem vesznek részt a drón-művelet végrehajtásában, vagy nem ismeri az drón üzembentartója által adott utasításokat és biztonsági figyelmeztetéseket.

Amennyiben a művelet a nyílt kategóriába tartozik, mi alapján tudom meghatározni, hogy melyik alkategóriába esek?

A „nyílt” kategória három alkategóriába sorolható be : A1, A2 és A3. Az egyes alkategóriákban végzett drón műveleteknek – a „nyílt” kategória egészére vonatkozó általános előírásokon felül – meg kell felelniük az adott alkategóriához társított valamennyi feltételnek is. 

A jogszabály az egyes alkategóriákhoz tartozó feltételeket a pilóta nélküli légijárművekre, a pilóta nélküli légijárművel végzett műveletekre és a távoli pilótára vonatkozó követelmények alapulvételével határozza meg. 

  1. A1 alkategória:

Az A1 alkategóriában olyan pilóta nélküli légijárművekkel lehet végezni műveletet, amelyek relatív alacsony tömegük (kevesebb, mint 900 gramm) és kialakításuk miatt viszonylag alacsony veszélyt jelentenek a környezet számára. Ide tartoznak a 250 grammnál kisebb felszálló tömeggel rendelkező és 19 m/s-nál kisebb üzemi sebességgel rendelkező saját építésű, valamint a 2019/945/EU rendelet által előírt követelményeknek megfelelő, C0 és C1 osztályú jelöléssel rendelkező pilóta nélküli légijárművek. A távoli pilóta a C1 osztályú pilóta nélküli légijárművet csak aktív és aktualizált közvetlen távoli azonosítási és földrajzi helyzettudatossági rendszerekkel működtetheti.

A C1 osztályba tartozó pilóta nélküli légijármű nem repülhet át embertömeg és – amennyire az ésszerűen elvárható – külső személy felett. Amennyiben váratlan helyzet miatt mégis külső személyek felett kell átrepülést végrehajtani, abban az esetben a távoli pilótának a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a pilóta nélküli légijármű külső személy feletti átrepülésének időtartamát. A 250 grammnál kisebb felszálló tömegű saját építésű és a C0 osztályú pilóta nélküli légijármű nem repülhet át embertömeg felett, de átrepülhet külső személy felett. „Follow me” mód használata esetén a pilóta nélküli légijármű legfeljebb 50 méterre távolodhat el a távoli pilótától.

Amennyiben a távoli pilóta C1 osztályú pilóta nélküli légijárművet kíván működtetni, annak előfeltétele egy online tanfolyam elvégzése, melyet sikeres online elméleti vizsgával kell zárnia.

  1. A2 alkategória:

Az A2 alkategóriában a 4 kilogrammnál kisebb felszálló tömegű – a 2019/945/EU rendelet által előírt követelményeknek megfelelő – C2 osztályú jelöléssel rendelkező pilóta nélküli légijárművekkel lehet műveletet végrehajtani. A távoli pilóta a C2 osztályú pilóta nélküli légijárműveket csak aktív és aktualizált közvetlen távoli azonosítási és földrajzi helyzettudatossági rendszerekkel működtetheti.

A pilóta nélküli légijármű nem repülhet át külső személyek felett és tőlük legalább 30 méteres vízszintes távolságot kell tartania. A távoli pilóta a külső személyektől való vízszintes biztonsági távolságot minimum 5 méterre csökkentheti, amennyiben a pilóta nélküli légijárművet aktív kis sebességű üzemmódban működteti, és miután értékelte a helyzetet az időjárási viszonyok, a pilóta nélküli légijármű teljesítménye, valamint az átrepült terület elkülönítése tekintetében.

A távoli pilótának sikeresen teljesítenie kell az online elméleti tanfolyam vizsgája mellett egy önállóan elvégzett gyakorlati képzést,– továbbá egy, a földi kockázatok technikai és operatív jellegű csökkentésére kiterjedő elméleti vizsgát, hogy az A2 alkategóriában hajthasson végre repüléseket. 

  1. A3 alkategória

Az alkategóriában a 25 kilogrammnál kisebb felszálló tömeggel rendelkező saját építésű, valamint a 2019/945/EU rendelet által előírt követelményeknek megfelelő, C2, C3 és C4 osztályú jelöléssel rendelkező pilóta nélküli légijárművek működtethetők.
A műveleteket olyan területen lehet csak végrehajtani, ahol a távoli pilóta külső személyeket a repülés teljes időtartama alatt nem veszélyeztet és legalább 150 méteres vízszintes távolságot tart lakott, kereskedelmi, ipari vagy szabadidős területektől. Amennyiben a távoli pilóta az A3 alkategóriában kíván az előbb felsorolt módon pilóta nélküli légijárművet működtetni, abban az esetben szükséges egy online tanfolyam elvégzése, melyet sikeres online elméleti vizsgával kell zárnia.

Hogy tudom eldönteni, hogy a drónnal végrehajtandó művelet a nyílt, a speciális vagy az engedélyköteles kategóriába esik?

Pilóta nélküli légijárművel lebonyolított műveletek az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén sorolandók a nyílt kategóriába:

  • a pilóta nélküli légijármű maximális felszálló tömegének (MTOM) kevesebbnek kell lennie, mint 25 kilogramm;
  • a távoli pilótának a művelet teljes időtartama alatt a pilóta nélküli légijárművet látótávolságon belül (VLOS) kell üzemeltetni, kivéve, ha az eszköz képes követési üzemmódban (Follow me mode) történő repülésre, vagy, ha a műveletre pilóta nélküli légijármű-megfigyelő bevonásával kerül sor;
  • a pilóta nélküli légijármű a repülés közben a föld felszínének legközelebbi pontjától (AGL) nem repülhet magasabbra 120 méternél, kivéve, ha mesterséges akadály feletti átrepülésre kerül sor; ha a pilóta nélküli légijármű egy 105 méternél magasabb mesterséges akadálytól vízszintesen mérve legfeljebb 50 méteres távolságra repül, akkor az akadályért felelős szerv kérésére a művelet magassága az akadály magasságától számított legfeljebb 15 méterrel megnövelhető;
  • a távoli pilóta gondoskodik arról, hogy a pilóta nélküli légijármű az emberektől biztonságos távolságban maradjon, és ne repüljön át embertömeg felett;
  • repülés közben a pilóta nélküli légijármű nem szállít veszélyes árut, és nem szór le semmilyen anyagot;
  • a pilóta nélküli légijármű a C0-C4 UAS-osztályba tartozik, vagy saját építésű vagy az európai uniós jogszabályoknak megfelelően forgalomba hozott olyan UAS-típusnak minősül, amelyet 2023. január elseje előtt hoztak forgalomba.

Amennyiben a művelet nem hajtható végre a nyílt kategóriában, abban az esetben meg kell vizsgálni, hogy a művelet milyen feltételek teljesítése esetén végezhető el a speciális vagy az engedélyköteles kategóriában.