FEF28692-42BA-4682-9B0E-65E763DEC86ECreated with sketchtool. 4A43540B-1C28-4962-B449-90034EEF854FCreated with sketchtool. ECB1BDDA-B786-43A8-9FD7-EF996945CDC3Created with sketchtool. A34FE477-3312-4769-9533-6DA7FC21017DCreated with sketchtool. A8D4AAF0-673E-4A2F-B61C-C1980AAC8A34Created with sketchtool. D5F0A2A9-4853-4DB9-ABD8-38F5996859A6Created with sketchtool. F917CBD0-2B6C-4C4E-9DF1-3895D38C8D89Created with sketchtool. D9365696-F1DB-4850-8EF2-6179F2630B7CCreated with sketchtool. 174747ED-260B-46D5-92F9-65FEC16A2F11Created with sketchtool. arrow-down arrow-left arrow-right bflogo-201511bigfish breadcrumbarrow DFDF6064-34C9-494C-8E56-0F41EB688F25Created with sketchtool. circle-arrow 1CDE6570-4337-40E3-A28F-C3166B3846E2Created with sketchtool. facebook Asset 2galeria h3-lines hc-logo-single-line hc-uszt hc-youtube 3B913900-D411-429E-A722-318666A8E5AACreated with sketchtool. 8B3AE5D7-E6A3-4987-8BEC-4D572F313104Created with sketchtool. 7808A7A5-E6AD-4C8A-B1B6-A3F98AC1F75ECreated with sketchtool. 46CBBF29-A1C4-4965-A148-337FF4570255Created with sketchtool. FAE763BD-87CE-4522-9744-4D9075EA9E98Created with sketchtool. 65AE8A86-E4EA-452B-B1FF-B5C685074060Created with sketchtool. 6C297B72-A6FA-4095-B60A-FB7DE5828F6FCreated with sketchtool. 01662BE8-1806-44E7-B8B5-D04BDD6D68B8Created with sketchtool. E57EA7B1-8259-49E6-926E-247D00371D93Created with sketchtool. DA5BF16E-6084-439D-8902-508F1A86A98CCreated with sketchtool. CD7DAAC9-C179-4130-9DB4-042921B45398Created with sketchtool. 16E3D454-B10C-49D7-9E87-F8BA4A58F1E2Created with sketchtool. B9480AF0-7763-4A42-AC5C-CA335ED5B8FDCreated with sketchtool. 265DB14E-7E73-4CC1-8EE2-5A9EEEFF017ACreated with sketchtool. 6FBF28E8-96ED-4564-A582-A65BBBC88DD2Created with sketchtool. 13C05BE2-42CF-4E50-903F-A36816270AFFCreated with sketchtool. image-lines-small image-lines instagramkepnagyitas linkedin logo-slogan logo_sq magyarbrands MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. 8C5A43CE-6930-48C1-AB1F-0872853A45ABCreated with sketchtool. 0599D005-5CA0-4EE3-A544-3403AF4E3EFBCreated with sketchtool. E8F959BC-AD47-4EB6-BC63-7E271D82829ECreated with sketchtool. pager-arrow-left pager-arrow-right Fill 3Created with Sketch. pilot-pipe B06AF457-4BBA-4052-A42C-E636CE7D0DD3Created with sketchtool. search-thin search small-arrow-down-grey small-arrow-down-white small-arrow-down
Eseti légtér Kisokos

Eseti légtér Kisokos

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEL ÉS A PILÓTA NÉLKÜLI ÁLLAMI LÉGIJÁRMŰVEL VÉGREHAJTOTT REPÜLÉSEKHEZ ESETI LÉGTERET KELL IGÉNYELNED.

Az eseti légtér megléte mellett harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással is rendelkezned kell. A sport, valamint magáncélú felhasználástól eltérő tevékenység esetében a pilóta nélküli légijárművel végzett tevékenységedet be kell jelentened a légiközlekedési hatóságnak, az ehhez szükséges formanyomtatványt az oldal alján érheted el. A tevékenység bejelentését elektronikus úton érdemes megtenned, az erről szóló nyomtatványt és a kapcsolódó – későbbiekben bemutatásra kerülő – igazolásokat az rpas@itm.gov.hu e-mail címre kell elküldened. 

Mit tekintünk pilóta nélküli járműnek?
Pilóta nélküli légijárműnek tekintünk a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény értelmében minden olyan polgári légijárművet, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy az eszköz irányítását  nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi. A jogszabály nem tesz különbséget a pilóta nélküli légijárművek, a repülőmodellek és a játéknak minősülő, általában 250 gramm alatti pilóta nélküli légijárművek között.
Milyen jogszabályokkal kell tisztában lennia pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott repülések esetében?
 1. A pilóta nélküli légijárművek működésére vonatkozó jogszabályokat a magyar légtér igénybevételéről rendelkező Kormányrendelet tartalmazza. Pilóta nélküli légijárművek szempontjából egyik legfontosabb alapeleme pedig, hogy a velük végrehajtott repülésekhez eseti légteret kell kijelölni a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében. 

 2. A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló kormányrendeletben, valamint a légifuvarozókra és a légijárművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak alapján a harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkezni.

 3. Az légiközlekedésről szóló törvény számos alapszabálytt fektet le a pilóta nélküli légijárművek működtetésével kapcsolatban, ezekről dióhéjban:

  • A HungaroControl Zrt. számára meghatározza a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás üzemeltetését, amely a hatályos jogszabályi háttér hiánya miatt még nem elérhető.

  • A magáncélú vagy sport felhasználástól eltérő tevékenység esetében a pilóta nélküli légijárművel végezni tervezett tevékenységet be kell jelentened az illetékes légiközlekedési hatóságnak, melyhez a szükséges formanyomtatványt az oldal alján érheted el. Igénylési szándékod elektronikus úton javasoljuk jelezni az rpas@itm.gov.hu e-mail címen a kitöltöttnyomtatvány és a kapcsolódó mellékletek elküldésével.

Milyen esetekben kell eseti légteret igényelni?
Az eseti légtér kijelölésének szükségességéről a magyar légtér igénybevételéről szóló kormányrendelet rendelkezik. A jogszabály értelmében eseti légtér kijelölése szükséges a pilóta nélküli légijárművel vagy állami pilóta nélküli légijárművel végrehajtott repülésekhez. Eseti légteret viszont nem kizárólag csak a pilóta nélküli légijárművek repüléséhez kell igényelni, hanem azokban az esetekben is, ha a végrehajtani kívánt tevékenység veszélyt jelent a légiközlekedés biztonságára (pl. rakéták, lövedékek kilövése), továbbá légi bemutatókhoz és versenyekhez, ejtőernyős bemutatókhoz és versenyekhez, illetve, ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint. 
Mi az eseti légtér igénylésének a menete?
Az eseti légtérre vonatkozó igényt legalább 30 nappal a tervezett igénybevételt megelőzően kell elküldeni az összes szükséges melléklettel egyetemben a katonai légügyi hatóság részére (Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály – HM ÁLF) elektronikus formában a klh@hm.gov.hu vagy postai úton az 1885 Budapest, Pf.: 25. címre. A beérkezett igényekről az illetékes főosztály visszaigazoló e-mailt küld az igénylőknek. 
Az igénylés menete:
 1. A kérelem pontos kitöltése. 
  1. A légtér oldalhatárait meghatározó WGS-84 vonatkozási rendszerű földrajzi koordináták fok, fokperc és fokmásodperc pontosságú megjelölése elengedhetetlen (pl.: 46°35'28"É 19°42'45"K). Az igényelni kívánt légteret célszerű és kényelmes Google Earth segítségével megrajzolni.
   1. Amennyiben a kérelmezni kívánt légtered sokszög, úgy minden csúcsának WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal történő megadása szükséges. A koordinátákat sorrendben kell megadnod, oly módon, hogy az a kívánt területet körülölelje.
   2. Amennyiben a kérelmezni kívánt légtered kiterjedése egy henger formájú térgeometriai forma, úgy szükséges annak a középpontját WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal megadni és hozzárendelni egy távolságot, amely a henger sugarát adja meg méterben vagy kilométerben.
  2. Az eseti légtér igénybevételének tervezett dátuma, időpontja:
   1. a kezdő és befejező dátumnak a légtérigénylésre okot adó esemény, rendezvény időtartamához kell igazodnia, maximálisan pedig 30 naptári nap engedélyezett;
   2. a dátumokon túl szükséges megjelölni a légtér valós igénybevételének időpontját egyezményes koordinált világidőben (UTC – Universal Coordinated Time) (pl.: naponta 12:00 UTC - 14:00 UTC). Tipp: Magyarországon télen UTC+1, nyáron pedig UTC+2-es idő van használatban. (Példa: 12:00 kezdéssel szeretnék drónnal repülni Magyarországon helyi idő szerint júliusban akkor az UTC-ben 10:00.)
  3. A légtér magassági határainak megadásakor az alábbiakat kell figyelembe venni:
   1. ha az alsó határ megegyezik a földfelszínnel, azt a „GND” rövidítéssel kell jelölni;
   2. a felső magasságot közepes tengerszinthez (AMSL) viszonyított magasságban és – a pilóta nélküli légijárművek számára 1500 láb alatt igényelt légtér kivételével – 500 lábra végződően kell megadni; (például: GND - 1500’ AMSL)
  4. Meg kell adni a légtérigénylés indokát, valamint a légtérigénylő adatait, aki a tevékenység szervezéséért felelős. 
   1. Tipp: Az eseti légteret csak olyan térbeli és időbeli kiterjedésre illik és célszerű igényelned, ameddig azt ténylegesen használni szeretnéd. Ezek figyelembevétele az úgynevezett rugalmas légtérfelhasználás miatt és a légterünk kijelölésének könnyebb ügyvitele miatt is fontos.
 2. Általános tételű eljárási illeték megfizetése kétféleképpen valósulhat meg (magánszemély, gazdasági társaság esetén):
  1. az illeték megfizetése történhet illetékbélyeggel, amelyet a kitöltött kérelemre kell felragasztani, vagy
  2. átutalással, amelyet a Honvédelmi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, HM VGH HM Igazgatás néven nyilvántartott 10023002-01780499-00000000 számú számlaszámára kell befizetni. Az átutalásról készült bizonylat  másolatát csatolni kell a kérelemhez.
  3. Ha a tervezett eseti légtér olyan légteret érint, amelyben légiforgalmi irányítást vagy repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot nyújtanak, akkor a jogszabályban előírt biztonsági elemzés és légiforgalmi szolgáltató vélemény megküldése is szükséges.
  4. A CTR (repülőtéri irányító körzet) vagy TIZ (forgalmi tájékoztató körzet) légtérrel nem rendelkező repülőteret részben vagy egészben érintő eseti légtér kérelem benyújtásakor a repülőtér üzembentartójának írásos hozzájárulását is csatolni kell.
A katonai légügyi hatóság az alábbi szempontok szerint dönt a kérelem vizsgálatát követően:
 • a kérelem az annak benyújtására jogosult személytől származik;

 • meghatalmazás alapján történő kérelem benyújtása esetén a meghatalmazást csatolta-e az ügyfél;

 • a benyújtott kérelem tartalmi elemei megfelelnek-e az előírásoknak;

 • a benyújtás beérkezésének időbelisége és

 • a kérelmezett eseti légtér minden egyéb, más légtéren (jogszabályban kijelölt légterek, és közigazgatási határozattal kijelölt eseti légterek) való átlapolása;

 • a kérelmezett légtér elhelyezkedésétől és kiterjedésétől függő mellékletek megléte, megfelelősége.

 • a polgári légiközlekedési hatóság szakhatósági állásfoglalása.

A katonai légügyi hatóság a benyújtott dokumentumok és az eljárási határidők figyelembevételével dönt az eseti légtér kijelöléséről.

Mik az eseti légtér igénybevételének legfontosabb szabályai?
 • Az eseti légteret a repülés tényleges megkezdése előtt legalább 30 perccel aktiváltatnod kell. Ehhez fel kell venned a kapcsolatot a Budapest ATS Központtal és jelezned az igénybevételre vonatkozó igényedet az eseti légtér kijelölését tartalmazó határozaton lévő telefonszámon (06-1-296-9258).
 • A légtér aktiválására csak a határozaton szereplő személy jogosult.
 • A légtér aktiválását a határozatban megjelölt időtartamon belül kérheted.
 • Az igénylőnek az eseti légtér kijelölt teljes időtartama alatt elérhetőnek kell lennie.
 • Ha a tevékenység az eseti légtér használatára engedélyezett befejezési időpont előtt véget ér, erről haladéktalanul tájékoztatni kell a Budapest ATS Központot.
 • Az eseti légtérben biztosítani kell a légvédelmi készenléti valós repülést végrehajtó, a kényszerhelyzetben lévő, a kutató-mentő repülést végző, a mentőrepülést, a rendészeti vagy bűnüldözési célú repülést végző, valamint a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből repülést végrehajtó légijárművek elsőbbségét.
Milyen mellékletekre lehet szükség az eseti légtér kijelöléséhez?
Az kijelölni kívánt eseti légtérhez annak tervezett elhelyezkedésétől függően az alábbi mellékletek beszerzésére és csatolására lehet szükség:
 • Biztonsági felmérés 

 • A légtérben illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye (Budapesten a HungaroControl, AFIS repülőtéren az illetékes repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat)

 • Repülőtér nyilatkozata, hozzájárulása (pl. Budaörs repülőtér vagy Dunakeszi repülőtér)

 • Korlátozott légtér (pl. LHR1) igénybevétele iránti kérelem (légiközlekedési hatóság)

Igényléshez szükséges nyomtatványok, segédletek

Eseti légtér kijelölése iránti kérelem
Pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány
Korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem