FEF28692-42BA-4682-9B0E-65E763DEC86ECreated with sketchtool. 4A43540B-1C28-4962-B449-90034EEF854FCreated with sketchtool. ECB1BDDA-B786-43A8-9FD7-EF996945CDC3Created with sketchtool. A34FE477-3312-4769-9533-6DA7FC21017DCreated with sketchtool. A8D4AAF0-673E-4A2F-B61C-C1980AAC8A34Created with sketchtool. D5F0A2A9-4853-4DB9-ABD8-38F5996859A6Created with sketchtool. F917CBD0-2B6C-4C4E-9DF1-3895D38C8D89Created with sketchtool. D9365696-F1DB-4850-8EF2-6179F2630B7CCreated with sketchtool. 174747ED-260B-46D5-92F9-65FEC16A2F11Created with sketchtool. arrow-down arrow-left arrow-right bflogo-201511bigfish breadcrumbarrow DFDF6064-34C9-494C-8E56-0F41EB688F25Created with sketchtool. circle-arrow 1CDE6570-4337-40E3-A28F-C3166B3846E2Created with sketchtool. facebook Asset 2galeria h3-lines hc-logo-single-line hc-uszt hc-youtube 3B913900-D411-429E-A722-318666A8E5AACreated with sketchtool. 8B3AE5D7-E6A3-4987-8BEC-4D572F313104Created with sketchtool. 7808A7A5-E6AD-4C8A-B1B6-A3F98AC1F75ECreated with sketchtool. 46CBBF29-A1C4-4965-A148-337FF4570255Created with sketchtool. FAE763BD-87CE-4522-9744-4D9075EA9E98Created with sketchtool. 65AE8A86-E4EA-452B-B1FF-B5C685074060Created with sketchtool. 6C297B72-A6FA-4095-B60A-FB7DE5828F6FCreated with sketchtool. 01662BE8-1806-44E7-B8B5-D04BDD6D68B8Created with sketchtool. E57EA7B1-8259-49E6-926E-247D00371D93Created with sketchtool. DA5BF16E-6084-439D-8902-508F1A86A98CCreated with sketchtool. CD7DAAC9-C179-4130-9DB4-042921B45398Created with sketchtool. 16E3D454-B10C-49D7-9E87-F8BA4A58F1E2Created with sketchtool. B9480AF0-7763-4A42-AC5C-CA335ED5B8FDCreated with sketchtool. 265DB14E-7E73-4CC1-8EE2-5A9EEEFF017ACreated with sketchtool. 6FBF28E8-96ED-4564-A582-A65BBBC88DD2Created with sketchtool. 13C05BE2-42CF-4E50-903F-A36816270AFFCreated with sketchtool. image-lines-small image-lines instagramkepnagyitas linkedin logo-slogan logo_sq magyarbrands MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. 8C5A43CE-6930-48C1-AB1F-0872853A45ABCreated with sketchtool. 0599D005-5CA0-4EE3-A544-3403AF4E3EFBCreated with sketchtool. E8F959BC-AD47-4EB6-BC63-7E271D82829ECreated with sketchtool. pager-arrow-left pager-arrow-right Fill 3Created with Sketch. pilot-pipe B06AF457-4BBA-4052-A42C-E636CE7D0DD3Created with sketchtool. search-thin search small-arrow-down-grey small-arrow-down-white small-arrow-down
Eseti légtér Kisokos

Eseti légtér Kisokos

A pilóta nélküli légijárművel és a pilóta nélküli állami légijárművel végrehajtott repülésekhez eseti légteret kell igényelned.

Eseti légtér igénylés

Az eseti légtér megléte mellett harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással is rendelkezned kell. A sport, valamint magáncélú felhasználástól eltérő tevékenység esetében a pilóta nélküli légijárművel végzett tevékenységedet be kell jelentened a légiközlekedési hatóságnak, az ehhez szükséges formanyomtatványt az oldal alján érheted el. A tevékenység bejelentését elektronikus úton érdemes megtenned, az erről szóló nyomtatványt és a kapcsolódó – későbbiekben bemutatásra kerülő – igazolásokat az rpas@itm.gov.hu e-mail címre kell elküldened.

Mit tekintünk pilóta nélküli járműnek?
Pilóta nélküli légijárműnek tekintünk a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény értelmében minden olyan polgári légijárművet, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy az eszköz irányítását nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi.
Mi az eseti légtér igénylésének a menete?
Az eseti légteret az eseti légtér igénylőjének kérelme alapján lefolytatott hatósági eljárás során a Honvédelmi Minisztérium mint katonai légügyi hatóság jelöli ki határozat formájában, amennyiben az eseti légtér kijelölésének jogszabályban foglalt feltételei teljesülnek.
 1. A kérelem kitöltése
  Mind az elektronikus űrlapon, mind a papíralapú nyomtatványon benyújtandó kérelem kitöltéséhez a katonai légügyi hatóság által készített, a hatóság honlapján elérhető útmutatót kell használni, de az alábbiakban a kérelem légtérre vonatkozó adatainak megadásához mi is segítséget kívánunk nyújtani:
  1. A légtér oldalhatárait meghatározó WGS-84 vonatkozási rendszerű földrajzi koordináták fok, fokperc és fokmásodperc pontosságú megjelölése elengedhetetlen (pl.: 46°35'28"É 19°42'45"K). Az igényelni kívánt légteret célszerű és kényelmes Google Earth segítségével megrajzolni.
   • Amennyiben a kérelmezni kívánt légtér sokszög alapú, úgy minden csúcsának WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal történő megadása szükséges. A koordinátákat sorrendben kell megadni oly módon, hogy az a kívánt területet körülölelje.
   • Amennyiben a kérelmezni kívánt légtér kör alapú, úgy szükséges annak a középpontját WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal megadni és hozzárendelni egy távolságot, amely a kör sugarát adja meg méterben.
  2. Az eseti légtér igénybevételének tervezett dátuma, időpontja:
   • a kezdő és befejező dátumnak a légtérigénylésre okot adó esemény, rendezvény időtartamához kell igazodnia, maximálisan pedig 30 naptári nap engedélyezett;
   • a dátumokon túl szükséges megjelölni a légtér valós igénybevételének időpontját egyezményes koordinált világidőben (UTC – Universal Coordinated Time) (pl.: naponta 12:00 UTC - 14:00 UTC). Tipp: Magyarországon télen UTC+1, nyáron pedig UTC+2-es idő van használatban. (Példa: ha 12:00 kezdéssel szeretnének drónnal repülni Magyarországon helyi idő szerint júliusban, akkor az UTC-ben 10:00-t jelent.)
  3. A légtér magassági határainak megadásakor az alábbiakat kell figyelembe venni:
   • a magasság közepes tengerszinthez viszonyítva (AMSL) és repülési szint (FL) szerint is megadható;
   • alsó határként a földfelszín is megadható;
   • a felső határ esetén a magasságot 500 lábra végződően kell megadni, ha a felső magasság 1500 láb vagy annál kisebb, a magasság a 100 láb többszöröseként is megadható.
  4. Meg kell adni a légtérigénylés indokát, valamint a légtérigénylő adatait, aki a tevékenység szervezéséért felelős. 
  5. Tipp: Az eseti légteret csak olyan térbeli és időbeli kiterjedésre illik és célszerű igényelni, ameddig azt ténylegesen használni szeretnék. Ezek figyelembevétele az úgynevezett rugalmas légtérfelhasználás miatt és a légtér kijelölésének könnyebb ügyvitele miatt is fontos.
 2. A kérelem benyújtása
  Az igénylőnek az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet – a katonai légügyi hatóság által rendszeresített nyomtatványon – legalább 30 nappal a tervezett igénybevételt megelőzően kell elküldeni az összes szükséges melléklettel együtt a katonai légügyi hatóság részére. A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be. Postai úton csak természetes személy küldheti meg a kérelmet.
  • Elektronikus út:
   • Az elektronikus úton benyújtandó kérelemhez elektronikus űrlapot kell használni. Az űrlap a katonai légügyi hatóság honlapján elérhető.
   • Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogrammal kitöltött kérelem elektronikus úton a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer útján nyújtható be.
   • A veszélyhelyzetre figyelemmel az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelem a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig e-mailben is benyújtható. Ebben az esetben az ÁNYK keretprogrammal kitöltött kérelmet a katonai légügyi hatóság klh@hm.gov.hu elektronikus levelezési címére kell megküldeni.
  • Postai út:
   • A postai úton, a hatóság címére (1885 Budapest, Pf.: 25.) küldendő kérelemhez papíralapú nyomtatványt kell használni, amely az ’Igényléshez szükséges nyomtatványok és segédletek’ között elérhető. Amennyiben a kérelmező természetes személy, az ÁNYK keretprogrammal kitöltött elektronikus űrlap nyomtatás után postai úton is benyújtható.
  Az eseti légtér kijelölésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásért általános tételű illetéket kell fizetni, amely illetékbélyeggel vagy átutalással teljesíthető.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
 • Az illeték átutalással történő megfizetése esetén az átutalási bizonylat.
 • Ha a tervezett eseti légtér olyan légteret érint, amelyben légiforgalmi irányítást vagy repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot nyújtanak, akkor a jogszabályban előírt biztonsági elemzés és légiforgalmi szolgáltatói vélemény is szükséges.
 • Ha az eseti légtér CTR (repülőtéri irányító körzet) vagy TIZ (forgalmi tájékoztató körzet) légtérrel nem rendelkező repülőteret érint, a repülőtér üzembentartójának írásos hozzájárulását is szükséges.
 • Drop Zone légtérrel érintett eseti légtér esetén az illetékes repülőtér üzembentartójának a hozzájárulása az igénybevételhez.
 • Esetlegesen meghatalmazás.
A hatóság döntései
Az eseti légtér kérelmek elbírálása és a velük kapcsolatos hatósági döntések meghozatala nem a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik. A különböző ügyfelek egymással ellentétes érdekeit nem áll a hatóság módjában figyelembe venni. További információ itt.
Mik az eseti légtér igénybevételének legfontosabb szabályai?
Az eseti légteret az eseti légtér igénylőjének kérelme alapján lefolytatott hatósági eljárás során a Honvédelmi Minisztérium mint katonai légügyi hatóság jelöli ki határozat formájában, amennyiben az eseti légtér kijelölésének jogszabályban foglalt feltételei teljesülnek.
 • A katonai légügyi hatóság által kijelölt eseti légtér csak a hatóság határozatában foglaltak szerint vehető igénybe.
 • Az eseti légteret a repülés tényleges megkezdése előtt legalább 30 perccel aktiváltatni kell. Ehhez fel kell venni a kapcsolatot a Budapest ATS Központtal és jelezni kell az igénybevételre vonatkozó igényt az eseti légtér kijelölését tartalmazó határozaton lévő telefonszámon (06-1-296-9258).
 • A légtér aktiválására csak a határozatban szereplő személy jogosult.
 • A légtér aktiválása a határozatban megjelölt időtartamon belül kérhető.
 • Az igénylőnek az eseti légtér kijelölt teljes időtartama alatt elérhetőnek kell lennie.
 • Ha a tevékenység az eseti légtér használatára engedélyezett befejezési időpont előtt véget ér, erről haladéktalanul tájékoztatni kell a Budapest ATS Központot.
 • Az eseti légtérben biztosítani kell a légvédelmi készenléti valós repülést végrehajtó, a kényszerhelyzetben lévő, a kutató-mentő repülést végző, a mentőrepülést, a rendészeti vagy bűnüldözési célú repülést végző, valamint a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből repülést végrehajtó légijárművek elsőbbségét.
Az eseti légtér meglétén kívül milyen feltételeket kell még teljesíteni a pilóta nélküli légijárművel végezhető repülésekhez?
 1. Harmadik személynek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkezni.
 2. Nem magáncélú, valamint nem sportcélú tevékenység esetében a pilóta nélküli légijárművel végezni tervezett tevékenységet előzetesen be kell jelenteni a légiközlekedési hatóság részére. A bejelentés elektronikus úton – a kitöltött nyomtatvány és a kapcsolódó mellékletek caa@itm.gov.hu e-mail címre történő megküldésével – tehető meg. A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány az oldal alján elérhető.
 3. Ha az eseti légtér korlátozott légteret érint, az eseti légtérnek a korlátozott légtérrel átlapolásban lévő része a légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.

Igényléshez szükséges nyomtatványok, segédletek

Tájékoztató eseti légtér igényléséhez
Útmutató az eseti légtér kérelem kitöltéséhez
Eseti légtér kijelölése iránti ÁNYK nyomtatvány
Papíralapú eseti légtér kijelölése iránti kérelem
Pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány
Korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem