FEF28692-42BA-4682-9B0E-65E763DEC86ECreated with sketchtool. 4A43540B-1C28-4962-B449-90034EEF854FCreated with sketchtool. ECB1BDDA-B786-43A8-9FD7-EF996945CDC3Created with sketchtool. A34FE477-3312-4769-9533-6DA7FC21017DCreated with sketchtool. A8D4AAF0-673E-4A2F-B61C-C1980AAC8A34Created with sketchtool. D5F0A2A9-4853-4DB9-ABD8-38F5996859A6Created with sketchtool. F917CBD0-2B6C-4C4E-9DF1-3895D38C8D89Created with sketchtool. D9365696-F1DB-4850-8EF2-6179F2630B7CCreated with sketchtool. 174747ED-260B-46D5-92F9-65FEC16A2F11Created with sketchtool. arrow-down arrow-left arrow-right bflogo-201511bigfish breadcrumbarrow DFDF6064-34C9-494C-8E56-0F41EB688F25Created with sketchtool. circle-arrow 1CDE6570-4337-40E3-A28F-C3166B3846E2Created with sketchtool. facebook Asset 2galeria h3-lines hc-logo-single-line hc-uszt hc-youtube 3B913900-D411-429E-A722-318666A8E5AACreated with sketchtool. 8B3AE5D7-E6A3-4987-8BEC-4D572F313104Created with sketchtool. 7808A7A5-E6AD-4C8A-B1B6-A3F98AC1F75ECreated with sketchtool. 46CBBF29-A1C4-4965-A148-337FF4570255Created with sketchtool. FAE763BD-87CE-4522-9744-4D9075EA9E98Created with sketchtool. 65AE8A86-E4EA-452B-B1FF-B5C685074060Created with sketchtool. 6C297B72-A6FA-4095-B60A-FB7DE5828F6FCreated with sketchtool. 01662BE8-1806-44E7-B8B5-D04BDD6D68B8Created with sketchtool. E57EA7B1-8259-49E6-926E-247D00371D93Created with sketchtool. DA5BF16E-6084-439D-8902-508F1A86A98CCreated with sketchtool. CD7DAAC9-C179-4130-9DB4-042921B45398Created with sketchtool. 16E3D454-B10C-49D7-9E87-F8BA4A58F1E2Created with sketchtool. B9480AF0-7763-4A42-AC5C-CA335ED5B8FDCreated with sketchtool. 265DB14E-7E73-4CC1-8EE2-5A9EEEFF017ACreated with sketchtool. 6FBF28E8-96ED-4564-A582-A65BBBC88DD2Created with sketchtool. 13C05BE2-42CF-4E50-903F-A36816270AFFCreated with sketchtool. image-lines-small image-lines instagramkepnagyitas linkedin logo-slogan logo_sq magyarbrands MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. 8C5A43CE-6930-48C1-AB1F-0872853A45ABCreated with sketchtool. 0599D005-5CA0-4EE3-A544-3403AF4E3EFBCreated with sketchtool. E8F959BC-AD47-4EB6-BC63-7E271D82829ECreated with sketchtool. pager-arrow-left pager-arrow-right Fill 3Created with Sketch. pilot-pipe B06AF457-4BBA-4052-A42C-E636CE7D0DD3Created with sketchtool. search-thin search small-arrow-down-grey small-arrow-down-white small-arrow-down
Eseti légtér Kisokos

Eseti légtér Kisokos

 

A pilóta nélküli légijárművel és a pilóta nélküli állami légijárművel végrehajtott repülésekhez eseti légteret kell igényelned.

Az eseti légtér megléte mellett harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással is rendelkezned kell. A sport, valamint magáncélú felhasználástól eltérő tevékenység esetében a pilóta nélküli légijárművel végzett tevékenységedet be kell jelentened a légiközlekedési hatóságnak, az ehhez szükséges formanyomtatványt az oldal alján érheted el. A tevékenység bejelentését elektronikus úton érdemes megtenned, az erről szóló nyomtatványt és a kapcsolódó – későbbiekben bemutatásra kerülő – igazolásokat az rpas@itm.gov.hu e-mail címre kell elküldened.

Mit tekintünk pilóta nélküli járműnek?
A pilóta nélküli légijármű olyan légijármű, amely a fedélzetén tartózkodó pilóta nélkül üzemel vagy amelyet ilyen üzemmódra terveztek, és amely önálló vagy távirányítással történő üzemelésre képes.
 
Mi az eseti légtér?

Eseti légtér az a légtér, amely eseti jelleggel, meghatározott időtartamra, közigazgatási hatósági eljárás során történő kijelölés útján jön létre.

Az eseti légtér igénybevételére jellemzően a légiközlekedés biztonságára veszélyt jelentő események, tevékenységek (pl. tűzijáték, repülősport-rendezvény, katonai hadgyakorlat) esetén kerül sor. Jogszabályban meghatározott esetekben a pilóta nélküli légijárművel végzett műveleteket is eseti légtérben lehet csak végrehajtani.

Az eseti légteret az eseti légtér igénylőjének kérelme alapján a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (HM ÁLF) hatósági határozattal jelöli ki, amennyiben az eseti légtér kijelölésének jogszabályban meghatározott feltételei teljesülésnek.

Az eseti légtér igénylésére és igénybevételére vonatkozó alapvető rendelkezések a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben találhatók meg.

Az eseti légterek adatait (pl. azonosító, oldalhatár, tervezett alsó/felső magasság, üzemidő kezdete/vége, tevékenység típusa, stb.) az adott nap 24 órás periódusára vonatkozóan a HungaroControl Zrt. a Légtérfelhasználási tervben teszi közzé, amely az alábbi honlapon érhető el: https://www.hungarocontrol.hu/legterfelhasznalasi-terv.
 

Mikor kell pilóta nélküli légijárművel végrehajtott művelethez eseti légteret igényelni?

A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet határozza meg, hogy milyen esetekben kell eseti légteret kijelölni pilóta nélküli légijárművel végrehajtott művelethez:

a)    Ha a művelet nem hajtható végre a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló (EU) 2019/947 rendeletben foglalt repülési szabályok és a légtérnek a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben foglalt, pilóta nélküli légijárművel történő igénybevételére vonatkozó általános szabályai szerint.

b)    Ha törvény vagy kormányrendelet az eseti légtér kijelölését előírja.
Például a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a magyar légtér – pilóta nélküli játék légijármű kivételével – pilóta nélküli légijárművel végrehajtott művelethez lakott terület felett eseti légtér kijelölése esetén vehető igénybe.
 

Az eseti légtér kijelölése szempotjából a rendeltetésük szerint milyen esetei vannak a pilóta nélküli légijárművel végrehajtott műveleteknek?

A pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott művelet rendeltetése szerint lehet:

a) állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett,
b) gazdasági célú, vagy
c) szabadidős célú UAS művelet.

Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó eljárásban a pilóta nélküli légijárművel végrehajtott művelet rendeltetését a légtérigénylő nyilatkozata alapján állapítja meg a katonai légügyi hatóság.
 

Mit jelent az állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett UAS művelet?

Állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett UAS-művelet: pilóta nélküli légijárművel valamely állami szerv vagy közfeladatot ellátó szervezet feladatának végrehajtása érdekében, az állami szerv vagy közfeladatot ellátó szervezet által vagy annak megbízásából végzett tevékenység.

Mit jelent a gazdasági célú UAS művelet?

Gazdasági célú UAS-művelet: pilóta nélküli légijármű megrendelésre vagy saját célra történő, gazdasági tevékenységként végzett vagy gazdasági céllal összefüggő használata, ideértve különösen a filmforgatást, a sajtótermékek előállítását vagy a kereskedelmi célból végzett képfelvétel készítését.

Mit jelent a szabadidős célú UAS művelet?

Szabadidős célú UAS-művelet: pilóta nélküli légijármű kedvtelési célú, gazdasági célú használattal össze nem függő, és nem állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett használata.

Mi az eseti légtér igénylésének a menete?

1.    A kérelem kitöltése

A kérelmet a katonai légügyi hatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon kell kitölteni, amely a hatóság honlapján található meg.
Az elektronikus űrlap az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogrammal használható, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldaláról letölthető.
A kérelem kitöltéséhez a katonai légügyi hatóság által készített, a hatóság honlapján elérhető útmutatót kell használni, de az alábbiakban a kérelem légtérre vonatkozó adatainak megadásához mi is segítséget kívánunk nyújtani:

a.    A légtér oldalhatárait meghatározó WGS-84 vonatkozási rendszerű földrajzi koordináták fok, fokperc és fokmásodperc pontosságú megjelölése elengedhetetlen (pl.: 47°26'50"É 19°12'53"K). Az igényelni kívánt légteret célszerű és kényelmes Google Earth segítségével megrajzolni. 

  • Amennyiben a kérelmezni kívánt légtér sokszög alapú, úgy minden csúcsának WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal történő megadása szükséges. A koordinátákat sorrendben kell megadni oly módon, hogy az a kívánt területet körülölelje.
  • Amennyiben a kérelmezni kívánt légtér kör alapú, úgy szükséges annak a középpontját WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal megadni és hozzárendelni egy távolságot, amely a kör sugarát adja meg méterben.

b.    Az eseti légtér igénybevételének tervezett dátuma, időpontja: 

  • A kezdő és befejező dátumnak a légtérigénylésre okot adó UAS művelet időtartamához kell igazodnia, maximálisan pedig 7 naptári nap engedélyezett.
  • A dátumokon túl szükséges megjelölni a légtér valós igénybevételének időpontját egyezményes koordinált világidőben (UTC – Universal Coordinated Time) (pl.: naponta 10:00 UTC - 12:00 UTC). Tipp: Magyarországon télen UTC+1, nyáron pedig UTC+2-es idő van használatban. (Példa: ha 10:00 kezdéssel szeretnének drónnal repülni Magyarországon helyi idő szerint júliusban, akkor az UTC-ben 08:00-t jelent.)

c.    A légtér magassági határainak megadásakor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

  • A magasságot AGL-ben kizárólag UAS művelet érdekében igényelt eseti légtérrel összefüggésben, a földfelszíntől (GND) legfeljebb 120 méterig lehet megadni. Más esetben a magasság a közepes tengerszinthez viszonyítva (AMSL), illetve repülési szint (FL) szerint adható meg.
  • Az eseti légtér felső határát 500 lábra végződően kell megadni; azonban ha a felső magasság 1500 láb vagy annál kisebb, a magasság a 100 láb többszöröseként is megadható.

d.    Meg kell adni a légtérigénylés indokát, és a drónművelet rendeltetését (állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett, gazdasági célú vagy szabadidős  célú UAS művelet). 
e.    Nyilatkoznod kell arról, hogy a magánélet védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket ismered, és a légtérhasználat során azokat betartod.
f.    Tipp: Az eseti légteret csak olyan térbeli és időbeli kiterjedésre illik és célszerű igényelni, ameddig azt ténylegesen használni szeretnék. Ezek figyelembevétele az úgynevezett rugalmas légtérfelhasználás miatt és a légtér kijelölésének könnyebb ügyvitele miatt is fontos.

2.    A kérelem benyújtása

Az igénylőnek az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet – a katonai légügyi hatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon – legalább 30 nappal a tervezett igénybevételt megelőzően kell elküldeni az összes szükséges melléklettel együtt a katonai légügyi hatóság részére. A kérelem benyújtására vonatkozó 30 napos határidő tekintetében csak az állami szerv feladatának végrehajtása érdekében, lakott terület feletti repüléshez igényelt légtérkijelölési kérelem jelent kivételt.
Az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelem kizárólag a katonai légügyi hatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon nyújtható be, postai úton, e-mail-ben nem.
Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogrammal kitöltött kérelem elektronikus úton a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer útján nyújtható be.

3.    A kérelemhez csatolandó mellékletek:

•    Amennyiben a légiközlekedési hatóság szakhatóságként közreműködik az eseti légtér kijelölése iránti eljárásban, a légiközlekedési hatóság részére teljesített igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell a kérelemhez.
•    Ha a tervezett eseti légtér olyan légteret érint, amelyben légiforgalmi irányítást vagy repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot nyújtanak, akkor a jogszabályban előírt biztonsági elemzés és légiforgalmi szolgáltatói vélemény is szükséges.
•    Ha az eseti légtér CTR (repülőtéri irányító körzet) vagy TIZ (forgalmi tájékoztató körzet) légtérrel nem rendelkező repülőteret érint, a repülőtér üzembentartójának írásos hozzájárulását is szükséges.
•    Drop Zone légtérrel érintett eseti légtér esetén az illetékes repülőtér üzembentartójának a hozzájárulása az igénybevételhez.
•    Ha a kérelmezett légtér a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 3. melléklet 5. táblázatában meghatározott No Drone Zone légtérrel átlapol, úgy a kérelem benyújtásakor igazolni kell azt, hogy a jogszabályban előírt biztonsági elemzéssel és illetékes légiforgalmi szolgáltatói véleménnyel rendelkezik, továbbá a repülőtér területe felett tervezett működés esetén a repülőtér üzembentartója hozzájárult a légtér kijelöléséhez.
•    Esetlegesen meghatalmazás.

Mik az eseti légtér igénybevételének legfontosabb szabályai?

Az eseti légteret az eseti légtér igénylőjének kérelme alapján lefolytatott hatósági eljárás során a Honvédelmi Minisztérium mint katonai légügyi hatóság jelöli ki határozat formájában, amennyiben az eseti légtér kijelölésének jogszabályban foglalt feltételei teljesülnek. 
•    A katonai légügyi hatóság által kijelölt eseti légtér csak a hatóság határozatában foglaltak szerint vehető igénybe.
•    Az eseti légteret a repülés tényleges megkezdése előtt legalább 30 perccel aktiváltatni kell. Ehhez fel kell venni a kapcsolatot a Budapest ATS Központtal és jelezni kell az igénybevételre vonatkozó igényt az eseti légtér kijelölését tartalmazó határozaton lévő telefonszámon (06-1-296-9258).
•    A légtér aktiválására csak a határozatban szereplő személy jogosult.
•    A légtér aktiválása a határozatban megjelölt időtartamon belül kérhető.
•    Az igénylőnek – vagy ha ilyet megbíztak, a forgalom szervezéséért felelős személynek – az eseti légtér kijelölt teljes időtartama alatt közvetlenül elérhetőnek kell lennie.
•    Ha a tevékenység az eseti légtér használatára engedélyezett befejezési időpont előtt véget ér, erről haladéktalanul tájékoztatni kell a Budapest ATS Központot.
•    Az eseti légtérben biztosítani kell a légvédelmi készenléti valós repülést végrehajtó, a kényszerhelyzetben lévő, a kutató-mentő repülést végző, a mentőrepülést, a rendészeti vagy bűnüldözési célú repülést végző, valamint a honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből repülést végrehajtó légijárművek elsőbbségét.
•    Budapest CTR-ben a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 3. melléklet 5. táblázatában meghatározott No Drone Zone légtérben kijelölt eseti légtér tekintetében Budapest ATS Központ az eseti légtér igénybevételére vonatkozó igényt a forgalmi helyzet által indokolt esetben elutasíthatja, az eseti légtér működését korlátozhatja vagy megtilthatja.
•    Szolnok MCTR-ben, Kecskemét MCTR-ben és Pápa MCTR-ben a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletben meghatározott, pilóta nélküli légijárművek és pilóta nélküli állami légijárművek számára korlátozott légtérben a légteret érintő forgalmi helyzet által indokolt esetben az illetékes katonai légiforgalmi szolgálat kérésére Budapest ATS Központ az eseti légtér igénybevételére vonatkozó igényt elutasíthatja, az eseti légtér használatát korlátozhatja vagy megtilthatja.
•    Az eseti légteret kizárólag a kijelölés céljaként meghatározott tevékenységgel vagy eseménnyel érintett légijárművek vehetik igénybe.

Az eseti légtér meglétén kívül milyen feltételeket kell még teljesíteni a pilóta nélküli légijárművel végezhető repülésekhez?
1.    Fontos, hogy az eseti légtér igénybevétele nem mentesít a pilóta nélküli légijárművek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása alól. Eseti légtérben történő repülés esetén is felelősségbiztosítással kell rendelkezni, és meg kell felelni a pilóta nélküli légijármű és az üzembentartó nyilvántartásba vételére, továbbá a távoli pilóta képzettségére vonatkozó előírásoknak.

2.    Ha az eseti légtér a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető korlátozott légteret érint, az eseti légtérnek a korlátozott légtérrel átlapolásban lévő részét csak akkor lehet igénybe venni, ha ahhoz a légiközlekedési hatóság engedélyét is megkérték.
 

 

Igényléshez szükséges nyomtatványok, segédletek

Tájékoztató eseti légtér igényléséhez
Útmutató az eseti légtér kérelem kitöltéséhez