FEF28692-42BA-4682-9B0E-65E763DEC86ECreated with sketchtool. 4A43540B-1C28-4962-B449-90034EEF854FCreated with sketchtool. ECB1BDDA-B786-43A8-9FD7-EF996945CDC3Created with sketchtool. A34FE477-3312-4769-9533-6DA7FC21017DCreated with sketchtool. A8D4AAF0-673E-4A2F-B61C-C1980AAC8A34Created with sketchtool. D5F0A2A9-4853-4DB9-ABD8-38F5996859A6Created with sketchtool. F917CBD0-2B6C-4C4E-9DF1-3895D38C8D89Created with sketchtool. D9365696-F1DB-4850-8EF2-6179F2630B7CCreated with sketchtool. 174747ED-260B-46D5-92F9-65FEC16A2F11Created with sketchtool. arrow-down arrow-left arrow-right bflogo-201511bigfish breadcrumbarrow DFDF6064-34C9-494C-8E56-0F41EB688F25Created with sketchtool. circle-arrow 1CDE6570-4337-40E3-A28F-C3166B3846E2Created with sketchtool. facebook Asset 2galeria h3-lines hc-logo-single-line hc-uszt hc-youtube 3B913900-D411-429E-A722-318666A8E5AACreated with sketchtool. 8B3AE5D7-E6A3-4987-8BEC-4D572F313104Created with sketchtool. 7808A7A5-E6AD-4C8A-B1B6-A3F98AC1F75ECreated with sketchtool. 46CBBF29-A1C4-4965-A148-337FF4570255Created with sketchtool. FAE763BD-87CE-4522-9744-4D9075EA9E98Created with sketchtool. 65AE8A86-E4EA-452B-B1FF-B5C685074060Created with sketchtool. 6C297B72-A6FA-4095-B60A-FB7DE5828F6FCreated with sketchtool. 01662BE8-1806-44E7-B8B5-D04BDD6D68B8Created with sketchtool. E57EA7B1-8259-49E6-926E-247D00371D93Created with sketchtool. DA5BF16E-6084-439D-8902-508F1A86A98CCreated with sketchtool. CD7DAAC9-C179-4130-9DB4-042921B45398Created with sketchtool. 16E3D454-B10C-49D7-9E87-F8BA4A58F1E2Created with sketchtool. B9480AF0-7763-4A42-AC5C-CA335ED5B8FDCreated with sketchtool. 265DB14E-7E73-4CC1-8EE2-5A9EEEFF017ACreated with sketchtool. 6FBF28E8-96ED-4564-A582-A65BBBC88DD2Created with sketchtool. 13C05BE2-42CF-4E50-903F-A36816270AFFCreated with sketchtool. image-lines-small image-lines instagramkepnagyitas linkedin logo-slogan logo_sq magyarbrands MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. MDS-powered-by-HCCreated with Sketch. 8C5A43CE-6930-48C1-AB1F-0872853A45ABCreated with sketchtool. 0599D005-5CA0-4EE3-A544-3403AF4E3EFBCreated with sketchtool. E8F959BC-AD47-4EB6-BC63-7E271D82829ECreated with sketchtool. pager-arrow-left pager-arrow-right Fill 3Created with Sketch. pilot-pipe B06AF457-4BBA-4052-A42C-E636CE7D0DD3Created with sketchtool. search-thin search small-arrow-down-grey small-arrow-down-white small-arrow-down
Mydronespace app Légtér Drónpilóta Lakott terület Drón Repülés drónnal

Légtér

Drónok számára tiltott és korlátozott légterek

Drón reptetés esetén is figyelembe kell venni a különböző légterekre vonatkozó  korlátozásokat. Alapvetően minden pilóta nélküli légijármű légijárműnek minősül, ezért a korlátozással érintett légterekre vonatkozó előírások - kisebb eltérésekkel - a pilóta nélküli légijárművekkel végzett repülésekre is vonatkoznak. 

Valamennyi légijármű tekintetében figyelembe veendő, korlátozással érintett légtereken kívül léteznek olyan légterek vagy földrajzi övezetek is, amelyek használatára a pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtott műveletek esetén további külön előírások vonatkoznak. A pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló 2019/947/EU bizottsági végrehajtási rendelet 15. cikke tagállami hatáskörbe utalja olyan földrajzi övezetek kijelölését, ahol a pilóta nélküli légijárművek működtetése tiltott, korlátozott vagy valamilyen feltételhez kötött. A pilóta nélküli légijárművek működését korlátozó földrajzi övezetek különösen a repülésbiztonság, az állami érdek, valamint a magánélet védelme figyelembevételével kerültek meghatározásra.

A drónok számára korlátozott vagy tiltott légterekre vonatkozó legteljesebb és legfrissebb információk egy helyen a mydronespace mobilalkalmazáson (letöltési link) keresztül érhetők el az abban regisztrált felhasználók számára. Az állandó tiltott és korlátozott légterekről ezen felül a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletből és a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletből tájékozódhatsz.

Repülés korlátozott/tiltott légterekben

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt azokról a légterekről, amelyekben a pilóta nélküli légijárművek repülésbiztonsági okból csak korlátozottan, meghatározott feltétel(ek) teljesülése esetén működtethetők.

Pilóta nélküli légijárművel végrehajtott műveletek számára korlátozott és tiltott légterek

Légtér típusa

A korlátozás vagy tiltás jellemzői

Tiltott légtér

Tiltott, de a közlekedésért felelős miniszter a légiközlekedési hatóság, a katonai légiközlekedési hatóság vagy az érintett miniszter javaslatára kivételes indokból - katasztrófa, veszélyhelyzet elhárítása, a nemzet biztonsága, a közrend vagy közbiztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében, honvédelmi érdekek alapján vagy kutatási célból - esetileg engedélyezheti a tiltott légtérben történő repülést

Korlátozott légtér

a működtetésre az adott légtér igénybevételére vonatkozó
szabályok figyelembevételével kerülhet sor

Veszélyes és időszakosan korlátozott légtér

működési idő alatt tiltott

No Drone Zone

tiltott

Forgalmi tájékoztató körzet (TIZ)

a repülőtér üzembentartójának hozzájárulásával

RMZ és TMZ

az illetékes légiforgalmi szolgáltató hozzájárulásával

III., IV. és V. osztályú repülőtér körzetében

a repülőtér üzembentartója hozzájárulásával és
a légiközlekedési hatósághoz a repülés bejelentésével 

Drop Zone

a koordinációs feladatokat ellátó szervezet hozzájárulásával és e szervezet, valamint a távoli pilóta között közvetlen elérés és kommunikáció biztosításával

a földfelszíntől számított 150 méteres magasság alatti állami légijárművel végrehajtott repülések védelme érdekében meghatározott légterek

tiltott

A pilóta nélküli légijárműveknek nemcsak a repülésbiztonsági érdekek miatt szükséges bizonyos feltételekhez kötött korlátozások mentén működniük, hanem a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben meghatározott létesítmények, területek vagy események védelme miatt is. Tekintettel erre, pilóta nélküli légijárművek ezeken a területeken nem működtethetők, kivéve, ha a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet lehetővé teszi egyedi hozzájárulás, engedély birtokában UAS művelet végzését az adott területen. 
Ezek a korlátozások dinamikusan változhatnak a távoli pilóták számára, melyről részletes és aktuális információt a mydronespace mobilalkalmazásban kaphattok.

Eseti légtér

Az említett légterek mellett külön meg kell említeni az eseti légteret is, amely eseti jelleggel, meghatározott időtartamra, közigazgatási hatósági eljárás során történő kijelölés útján jön létre. Az eseti légtér igénybevételére jellemzően a légiközlekedés biztonságára veszélyt jelentő események, tevékenységek, pl. tűzijáték, repülősport-rendezvény, katonai hadgyakorlat, esetén kerül sor.

FIGYELEM! Jogszabály által meghatározott esetekben a pilóta nélküli légijárművel végzett műveleteket csak eseti légtérben lehet végrehajtani. Lakott terület felett drónos műveletet minden esetben eseti légtérben lehet csak végrehajtani.

Az eseti légteret az azt igénybe venni szándékozó személy kérelme alapján a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (HM ÁLF) hatósági határozattal jelöli ki a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. Az eseti légtér igénylésére és igénybevételére vonatkozó alapvető rendelkezések a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben találhatók meg. Az eseti, az időszakosan korlátozott és a veszélyes légterek adatait (pl. sorszám, légtér azonosító, oldalhatár, tervezett alsó/felső magasság, tervezett üzemidő kezdete/vége, tevékenység típusa) az adott nap 24 órás periódusára vonatkozóan a HungaroControl Zrt. a Légtérfelhasználási tervben teszi közzé, amely az alábbi honlapon érhető el: https://www.hungarocontrol.hu/legterfelhasznalasi-terv.

FIGYELEM! Eseti légtérben kizárólag a kérelemben meghatározottak szerint hajtható végre drón művelet.

Légterek

A pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló 2019/947/EU végrehajtási rendelet 15. cikke tagállami hatáskörbe utalja olyan földrajzi övezetek kijelölését, ahol a pilóta nélküli légijárművek működtetése tiltott, korlátozott vagy valamilyen feltételhez kötött. A pilóta nélküli légijárművek működését korlátozó földrajzi övezetek (a továbbiakban: területek) a repülésbiztonság, állami érdek, valamint a magánélet védelme figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Repülésbiztonsági érdekek védelmét szolgáló területek

A Magyarország államhatára által körbezárt terület feletti, légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű légiforgalmi légtérre, időszakosan korlátozott, korlátozott, veszélyes, tiltott légterekre oszlik. Az egyes légtérek igénybevételére más-más szabályok vonatkoznak. Minden légtér rendelkezik egy egyedi azonosítóval, amelynek segítségével megkereshető az adott légtér kiterjedése és jellege.

Ellenőrzött légtér

A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján ellenőrzött vagy nem ellenőrzött légtérre oszlik. A légiforgalmi légtér a légtérben nyújtott légiforgalmi szolgáltatás fajtája alapján ellenőrzött vagy nem ellenőrzött légteret különböztetünk meg. Az ellenőrzött légtérben légiforgalmi irányító szolgáltatást nyújtanak, amelynek során a légiforgalmi irányító szolgáltató légiforgalmi irányítói engedélyeket ad ki a légiforgalom folyamatos áramlásának fenntartása érdekében és a légijárművek biztonságos elkülönítése céljából.

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) az ellenőrzött és a nem ellenőrzött légtereket ’A’-tól ’G’-ig osztályozza. Az ’A’-tól ’E’-ig terjedő megjelölés ellenőrzött légteret, az ’F’ és a ’G’ jelölés nem ellenőrzött légteret takar. A legszigorúbb légiközlekedési szabályok az ’A’ légtérosztályban vannak, a „legszabadabban” repülni pedig a ’G’ osztályban lehetséges. Magyarországon ellenőrzött légtérként ’C’ és ’D’ légtérosztályt alkalmaznak.

A ’C’ és a ’D’ osztályú ellenőrzött légtérben mind a VFR (Látás szerinti repülési szabályok), mind az IFR (Műszer szerinti repülési szabályok) szerint közlekedő légijárművek számára kötelező a repülési terv benyújtása és a transzponder használata, továbbá folyamatos kétoldalú rádiókapcsolatot kell fenntartaniuk az illetékes légiforgalmi irányító egységgel, mivel az említett légterekben a légijárművek irányítói engedélyek alapján közlekednek.

Ellenőrzött légtérben polgári vagy állami repülőtéri irányítói körzetet (CTR/MCTR – (Military) Aerodrome Control Zone), közelkörzeteti irányítói körzetet (TMA/MTMA – (Military) Terminal Control Area), valamint polgári irányítói körzetet (CTA – Control Area) különböztetünk meg. 

Megjegyzés: Ellenőrzött légtérben, jogszabály által kijelölt közös felhasználású légtér az RCA/PCA (reduced/prior Co-ordination Airspace), melyekben azokat az állami repüléseket lehet végrehajtani, amelyek jellegüket tekintve nem igényelnek időszakosan korlátozott légteret és beilleszthetők az ellenőrzött légterek működésébe, ugyanakkor nem hajthatók végre GAT szabályok szerint. 

Ezen légterekre külön nem térünk ki, tekintettel a használatukra vonatkozó rendelkezések hiányára.

Nem ellenőrzött légtér

Nem ellenőrzött légtér a légiforgalmi légtér ellenőrzött légtéren kívüli, 9500’ AMSL alatti része. A nem ellenőrzött légtérben repüléstájékoztató szolgáltatás nyújtható, amelynek során tanács- és tájékoztatásadás folyik a repülések biztonságos és hatékony végrehajtása érdekében.

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) az ellenőrzött és a nem ellenőrzött légtereket ’A’-tól ’G’-ig osztályozza. Az ’A’-tól ’E’-ig terjedő megjelölés ellenőrzött légteret, az ’F’ és a ’G’ jelölés nem ellenőrzött légteret takar. A legszigorúbb légiközlekedési szabályok az ’A’ légtérosztályban vannak, a „legszabadabban” repülni pedig a ’G’ osztályban lehetséges. A nem ellenőrzött légterekben a különböző szintű légiforgalmi szolgáltatások mellett elsősorban a pilóták felelőssége a repülés biztonságos végrehajtása. Magyarországon nem ellenőrzött légtérként ’G’ légtérosztályt alkalmaznak, amiben a forgalmi tájékoztató körzet (TIZ – Traffic Information Zone) is beletartozik.

Lényeges tudni, hogy a legkisebb repülési magasságra vonatkozó szabályok alól mentességet kapnak a különleges/speciális feladatokat ellátó (például rendőrségi, tűzoltó, kutató-mentő, katonai stb.) légijárművek, melyek repüléseiket a földfelszín közvetlen közelében is végezhetik. Ebből adódóan előfordulhatnak olyan esetek, hogy ezekkel a repülésekkel a távoli pilóta közvetlenül is találkozhat.

Polgári és Katonai repülőtéri irányító körzet CTR/MCTR

A föld vagy a víz felszínétől kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező ellenőrzött légtér. Magyarországon jelenleg Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér rendelkezik olyan polgári irányítói körzettel, ahol légiforgalmi irányítói szolgálatot nyújtanak. A távoli pilóták nem végezhetnek repülést a Budapest CTR bizonyos területein, csak eseti légtér kijelölésével és annak igénybevételével. Ezek a légterek a LHBP No Drone Zone (LHBP NDZ) és a Budapest CTR No Drone Zone (Budapest CTR NDZ) nevet viselik. Az LHBP NDZ-n kívül, de még a Budapest CTR területén belül, a pilóta nélküli légijármű legfeljebb a földfelszín legközelebbi pontjától számított 40 méteres (AGL) magasságig repülhet kijelölt eseti légtér igénybevétele nélkül. Ezen a területen mentesül a Budapest CTR-ben meghatározott repülés feltételei alól. Ezek a repülési terv benyújtása, transzponder használata, kétoldalú rádiókapcsolat megléte az illetékes légiforgalmi irányító egységgel, valamint az említett légterekben a légijárművek irányítói engedélyek alapján történő működése

A repülőtéri irányító körzet ellenőrzött légtere a föld vagy a víz felszínétől egy meghatározott felső magasságig terjed. Magyarországon jelenleg Kecskemét, Szolnok, Pápa repülőtér rendelkezik katonai irányítói körzettel. A távoli pilóták nem végezhetnek repülést a Kecskemét/Szolnok/Pápa MCTR bizonyos területein, csak eseti légtér kijelölésével és annak igénybevételével. Ezek a légterek a LHKE/LHSN/LHPA No Drone Zone (NDZ) és a Kecskemét/Szolnok/Pápa MCTR No Drone Zone (MCTR NDZ) nevet viselik. Az LHKE/LHSN/LHPA NDZ-n kívül, de még a Kecskemét/Szolnok/Pápa MCTR területén belül, a pilóta nélküli légijármű legfeljebb a földfelszín legközelebbi pontjától számított 40 méteres (AGL) magasságig repülhet kijelölt eseti légtér igénybevétele nélkül.

No Drone Zone (NDZ)

No Drone Zone egy olyan légtér, amelyben a pilóta nélküli légijárművek működtetése tiltott, kivéve az eseti légtérben végrehajtott műveleteket. Magyarországon Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén, valamint Kecskemét, Szolnok, Pápa és Bácsbokod repülőterek területein határoztak meg No Drone Zone légtereket.

Polgári és katonai közelkörzeti irányítói körzetek TMA/MTMA

TMA: Polgári repülőtereken végrehajtott helyi repülések, valamint le- és felszállási műveletek védelmére kijelölt polgári közelkörzeti irányítói körzet.

MTMA: Katonai repülőtereken végrehajtott helyi repülések, valamint le- és felszállási műveletek védelmére kijelölt katonai közelkörzeti irányítói körzet.

Polgári irányítói körzet (CTA)

A földfelszín felett meghatározott magasságtól kezdődő térbeli kiterjedéssel rendelkező polgári irányítói körzet.

Koordinált légtér (SG)

A vitorlázó vagy siklórepülés védelme céljából kialakított légterek, amelyben a repülések - az ellenőrzött légtérben illetékes légiforgalmi szolgáltatói egység engedélye alapján – koordinációs feladatokat ellátó szervezet közreműködésével hajthatók végre.

Forgalmi tájékoztató körzet (TIZ)

 Az a nem ellenőrzött repülőterek körül kijelölt meghatározott térbeli kiterjedésű légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett repülőtér repüléstájékoztató szolgálata nyújtja. 

FIGYELEM!: Pilóta nélküli légijármű nem működhető, kivéve ha a repülőtér üzembentartó hozzájárul.

Drop Zone légtér (DZ)

Meghatározott kiterjedésű, ejtőernyős ugrások vagy műrepülés védelme céljából igénybe vehető, bejelentett üzemidő szerint működő, repülőterek felett kijelölt légtér, amelyben légiforgalmi szolgáltatást nem nyújtanak. 

FIGYELEM!: Pilóta nélküli légijármű nem működhető, kivéve, ha a koordinációs feladatokat ellátó szervezet hozzájárul és e szervezet, valamint a távoli pilóta között közvetlen kapcsolat és kommunikáció biztosított.

Műrepülő légtér (SA)

Meghatározott kiterjedésű, a műrepülést végző légijárművek védelme céljából kijelölt légtér.

Radio Mandatory Zone (RMZ)

Az adott légtérben kötelező a kétoldalú rádiókapcsolat a légtér illetékesével. Magyarországon kijelölt RMZ légtér megegyezik Sármellék TIZ és Debrecen TIZ légterével. 

FIGYELEM!: Pilóta nélküli légijármű nem működtethető, kivéve, ha az illetékes légiforgalmi szolgáltató hozzájárul.

Transponder Mandatory Zone (TMZ)

Az adott légtérben kötelező a transzponder működtetése. Magyországon kijelölt RMZ légtér megegyezik Sármellék TIZ és Debrecen TIZ légterével. 

FIGYELEM!: Pilóta nélküli légijármű nem működtethető, kivéve, ha az illetékes légiforgalmi szolgáltató hozzájárul.

Vitorlázó légtér (SG)

Meghatározott kiterjedésű, a vitorlázó vagy siklórepülés védelme céljából kijelölt légtér. 

Időszakosan korlátozott légtér (TRA – Temporary Reserved Area):

Meghatározott kiterjedésű légtér, amelyben állami légijárművel olyan repülési tevékenység zajlik, amely veszélyt jelenthet az adott tevékenységben részt nem vevő légijárművek számára. Ezek a légterek csak az állami feladatok, gyakorlatok végrehajtásáig aktívak. 

FIGYELEM!: Pilóta nélküli légijármű nem működhető a légtér működési ideje alatt

Korlátozott légtér (R – Restricted Area vagy B – Bird Area)

Előre definiált kiterjedésű légtér, amelyben a légijárművek repülésére bizonyos meghatározott feltételek szerinti korlátozások vonatkoznak. Ezen légtérben négy féle korlátozást különböztetünk meg: környezetvédelmi szempontból korlátozott, 250kt kisebb sebességű légijárművek számára korlátozott, polgári légijárművek számára korlátozott, vagy kizárólag a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető légtér. A természetvédelmi területek feletti korlátozott légterek az általánostól eltérően („B”) megjelöléssel kerültek kijelölésre.

FIGYELEM!: Pilóta nélküli légijármű nem reptethető, kivéve, ha a működtetésre az adott légtér igénybevételére vonatkozó szabályok figyelembevételével kerül sor.

Veszélyes légtér (D – Danger Area)

Meghatározott kiterjedésű légtér, ahol a kijelölt időben a légiközlekedésre veszélyes tevékenység folyhat. Ezekben a légterekben elsősorban lőgyakorlatok zajlanak. 

FIGYELEM!: Pilóta nélküli légijármű nem működhető a légtér működési ideje alatt.

Tiltott légtér (P – Prohibited Area):

A légiközlekedés a légtérben tilos. Kijelölt tiltott légtér például a Paksi Atomerőmű környezetében található. 

FIGYELEM!: Pilóta nélküli légijármű ebben a légtérben nem működtethető, kivéve a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 8. § (2) bekezdésben meghatározott esetben.

Eseti légtér

Az említett légterek mellett külön meg kell említeni az eseti légteret is, amely eseti jelleggel, meghatározott időtartamra, közigazgatási hatósági eljárás során történő kijelölés útján jön létre. Az eseti légtér igénybevételére jellemzően a légiközlekedés biztonságára veszélyt jelentő események, tevékenységek, pl. tűzijáték, repülősport-rendezvény, katonai hadgyakorlat, esetén kerül sor. 

FIGYELEM!: Jogszabály által meghatározott esetekben a pilóta nélküli légijárművel végzett műveleteket csak eseti légtérben lehet végrehajtani. Lakott terület felett drónos műveletet minden esetben eseti légtérben lehet csak végrehajtani.

Az eseti légteret az azt igénybe venni szándékozó személy kérelme alapján a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (HM ÁLF) hatósági határozattal jelöli ki a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. Az eseti légtér igénylésére és igénybevételére vonatkozó alapvető rendelkezések a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben találhatók meg. Az eseti, az időszakosan korlátozott és a veszélyes légterek adatait (pl. sorszám, légtér azonosító, oldalhatár, tervezett alsó/felső magasság, tervezett üzemidő kezdete/vége, tevékenység típusa) az adott nap 24 órás periódusára vonatkozóan a HungaroControl Zrt. a Légtérfelhasználási tervben teszi közzé, amely az alábbi honlapon érhető el:
https://www.hungarocontrol.hu/legterfelhasznalasi-terv

FIGYELEM!: Eseti légtérben kizárólag a kérelemben meghatározottak szerint hajtható végre drón művelet.

Repülőterek

A repülőtér szárazföldön vagy vízen kijelölt terület (ideértve valamennyi, a területhez tartozó épületet, felszerelést és berendezést), amely egészében vagy részben a légijárművek indulására és érkezésére, valamint felszíni mozgására szolgál. A repülőterek környezetében történő pilóta nélküli légijármű működések jelentik az egyik legnagyobb veszélyt forgalmi konfliktusok kialakulására a légiközlekedés egyéb résztvevőivel. A repülőtereket működési jellegeik (méret/forgalom/műszerezettség/stb.) alapján osztályokba soroljuk. A hatósági engedéllyel rendelkező repülőterekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza a repülőtér nevét, osztályát, helyét, az üzemben tartó nevét és elérhetőségét, továbbá a légiforgalmi szolgálatra és a futópályára vonatkozó adatokat.

FIGYELEM!: III. IV. és V. osztályú repülőterekre meghatározott körzetében pilóta nélküli légijármű nem működtethető, kivéve, ha a repülőtér üzembentartója hozzájárul a tevékenység végrehajtásához és a légiközlekedési hatósághoz a repülés bejelentése megtörtént.

Állami és magán érdek védelmét szolgáló területek:

A pilóta nélküli légijárműveknek nemcsak a repülésbiztonsági érdekek miatt szükséges bizonyos feltételekhez kötött korlátozások mentén működniük, hanem az egyes közintézmények vagy események védelme miatt is. (pl. bűncselekmények helyszíne, közlekedési balesetek, rendezvények, diplomáciai épületek, börtönök) 

FIGYELEM!: A pilóta nélküli légijárművek egyes területeken kizárólag a korlátozást elrendelő szerv, vagy szervezet egyedi engedélye, vagy szóbeli intézkedése alapján működtethetők.
 

Részleteket itt találhatod: hamarosan elérhető